text
Справочник кадровика

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды жоспарлау

  • 11 октября 2016
  • 1362

Бірлестіктер мен ұйымдарда жасалады әлеуметтік және экономикалық дамуының жоспарлары, онда іс-шаралар бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды жоспарлау – бұл лауазымдық тұлғалармен және бөлімшелермен негізделген, белгілі бір уақыт аралығына берілген тапсырмаларды бекіту, оның мақсаты мен мiндеттерін анықтау. Жоспарлау болашақтағы, жылдық және жедел болып бөлінеді.

Жоспарлау

Болашақтағы жоспар (2–3 жылға) – бұл еңбекті қорғау және еңбек
жағдайларын жақсартудың дәстүрлі кешенді жоспары, тәжірибе көрсеткендей жоспар құру әбден қажет.
Жылдық жоспар кешенді жоспардың, ұжымдық шарттың (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша келісімнің) бөліктерін қамтуы тиіс.
Жедел жоспар еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жаңадан пайда болған міндеттерін орындауды іске асыруға арналған болады.
Бөлек салада, бірлестікте және ұйымдарда нақты мерзімге әлеуметтік және
экономикалық даму жоспарлары құрастырылады, онда қауіпсіздік іс-шаралары тікелей немесе жанама түрде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша шаралар көрсетіледі.
Әлеуметтік және экономикалық даму жоспары – цехтардың, учаскелердің
қайта құрылымдауын, жабдықтардың жаңартылуын, жаңа технологияның қолдануын, яғни еңбек өнімділігін және экономикалық көрсеткіштерді арттыру, сонымен қатар еңбек жағдайын және қауіпсіздігін жақсарту мақсатында өндірісті рационализациялауды қамтитын техника-экономикалық бағыт.

Бөлімдер кешенді жоспарын

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғаудың жағдайын жақсартудың кешенді
жоспары келесі бөлімдерден құралады:
• жұмыс орындарындағы еңбек жағдайын еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормаларымен және қауіпсіздік талаптарымен сәйкестендіру;
• техникалық қанағатсыздандырылған күйдегі ғимараттарды және құрылыстарды қайта қалпына келтіру, күрделі жөндеуден өткізу немесе қолданыстан шығару;
• зиянды жұмыс және түнгі ауысым еңбегімен қамтылған қызметкерлердің санын қысқарту бойынша іс-шаралар;
• дененің ауыр еңбегін жою іс-шаралары;
• санитарлық-тұрмыстық және қосымша үйжайлардың құрылысы және оларды кеңейту.
Осы жоспарды дайындамас бұрын еңбекті қорғау және еңбек жағдайының шарттарын талдау әрі жұмысшы орындарын аттестаттау жүргізіледі. Жоспарды құру жұмысына ұйымның барлық бөлімдері және қызметтері қатыстырылуы тиіс. Жоспарды дайындауға жетекші басшылық етеді. Жоба кәсіподақ комитетінің (еңбек ұжымымен уәкіл етілген өкілдерінің) және әкімшіліктің біріккен мәжілісінде қарастырылады, жетекшімен бекітіледі және бұйрық түрінде жарияланады.
Жоспарлау барысында ¬еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау іс-шараларының ұсыныстарын әрі ұйымдағы еңбекті қорғау және еңбек жағдайларын жетілдіру бағдарламаларын дайындау бойынша өзіне ұйымдастыру, техникалық, әлеуметтік-экономикалық іс-шараларды және санитарлық-тұрмыстық әрі емдікпрофилактикалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін іс-шараларды біріктіретін ұсыныстарды пайдалануға болады.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылау

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылау ҚР ЕК 338-бабында көрсетілген, оған сәйкес:
1. Ішкі бақылау еңбекті қорғауды басқару жүйесін жасауды және жүйені
ендіруді, еңбек жағдайларының жай-күйін қадағалауды ұйымдастыруды, өндірістік бақылаудың деректеріне жедел талдау жүргізуді, тәуекелдерді бағалауды және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі анықталған сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдауды қамтиды.
2. Жұмыс беруші жұмыс орындарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі белгіленген талаптарды сақтау және анықталған бұзушылықтарды жою бойынша жедел шаралар қабылдау мақсатында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылауды жүзеге асырады.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметін құру

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтау үшін ішкі бақылауды жүзеге асыру мақсатында қызметкерлерінің саны 50-ден асатын өндірістік ұйымдарда жұмыс беруші ҚР ЕК 339-бабына сай еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметін құрады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі өз мәртебесі бойынша негізгі өндірістік қызметтерге теңестіріледі. еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметінің
құрылымы мен санын жұмыс беруші ұйымдағы жұмыскерлердің санына әрі өндірістің зияндылығы және қауіптілігі дәрежесінен тәуелді түрде анықтайды.
Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ережесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 қазандағы № 1219 қаулысымен бекітілген.
Қызметкерлерінің саны 50-ге жетпейтін жұмыс беруші қызмет ерекшелігін ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мамандық лауазымын енгізеді не еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі міндетті басқа маманға жүктейді.
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қызметтің немесе еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маманның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын орындау жөніндегі нұсқауларын ұйымның барлық қызметкерлері орындауға міндетті.
ҚР ЕК 339-бабына сай еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтау үшін ішкі бақылауды жүзеге асыру мақсатында қызметкерлерінің саны 50-ден асатын өндірістік ұйымдарда жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметін құрады немесе еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша маманның лауазымын енгізеді. Егер қызметкерлерінің саны 50-ге жетпейтін болса, онда жұмыс
беруші өндірістік жұмысының ерекшелігін ескеріп шешім қабылдайды. Егер жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маман лауазымын енгізуді қажет деп санаса, онда оның қызметін өзбетінше жүзеге асырады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметінің мәртебесі негізгі өндірістік қызметке теңестіріледі және тікелей жұмыс берушіге бағынады. Қалыптасқан жұмыс тәжірибесі бойынша көптеген ұйымдарда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қызметін
ұйымдағы еңбекті қорғау бойынша бас техникалық жетекші басқарады. Еңбекті қорғау жөніндегі қызметі мемлекеттік еңбек тексерумен, қадағалаудың және бақылаудың басқа мемлекеттік органдарымен, еңбекті қорғау бойынша мемлекеттік қызметкерлердің өкілдерімен және қоғамдық тексерушілермен бірлесіп әрекет етеді.
«Өндірістік қызмет» немесе «өндіріс ұйымы» сөздеріне жете назар аударудың қажеті жоқ және егер ұйым қызмет көрсетумен немесе саудамен айналысса, онда оған ҚР ЕК 339-бабының қатысы болмайды.
Өндірістік қызмет деп өзіне әртүрлі өндірісті және түрлі шикізатты өңдеуді,
құрылыстарды, қызмет көрсетуді қамтитын қажетті қорларды дайын өнімге айналдыруға арналған еңбек құралдарын қолданатын қызметкерлер әрекеттерінің жиынтығы түсіндіріледі. Өндіріс ұйымы – бұл өндірістік жұмыстарды жүзеге асыратын ұйым.
ҚР ЕК 247-бабына сәйкес шағын кәсіпкерлік субъектілерінде еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды ұйымдастыру жеке немесе заңды тұлғалардың шарт жасасуы негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. Жұмыс беруші (оның ішінде жеке кәсіпкер) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау облысында қызмет көрсететін маманмен немесе ұйыммен азаматтық-құқықтық шарт жасасуы мүмкін.
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау облысында қызмет көрсетету үшін ол ұйымдар мiндетті түрде аккредиттеуден өтулері қажет болар еді.
Осы сияқты көрсетілетін қызметтердің тізімдерін аккредиттеуден өткізу қажет болады және оның ережесі еңбекті қорғау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және нормативті-құқықтық реттеу бойынша функцияларды жүзеге асыратын орталық мемлекеттік органмен бекітіледі.
ҚР ұйымдардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметіндегі
қызметкерлердің тиімді санын бекіту мәселесі қазіргі кезде нормативті актімен қарастырылмаған. Бұл мәселе Ресей Федерациясында ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызмет көрсету қызметкерлерінің саны еңбек министрлігінің 22.01.2001 жылғы № 10 қаулысымен бекітілген сала аралық нормативтерде (бұдан әрі – нормативтер) өз шешімін тапқан.
Көрсетілген сала аралық нормативтерге сай ұйым қызметкерлерінің орта-
ша саны (ауыр еңбек және еңбектің зиянды әрі қауіпті шарттарымен байланысты жұмыстармен айналысатын жұмыскерлердің жоқ болуы кезінде):
• 700 адамнан артық емес болса, онда еңбекті қорғау бойынша маманның лауазымын енгізу ұсынылады;
• 700 адамнан көп болса, онда еңбекті қорғау бюросын (басшымен қоса
алғанда,штаттық саны 3–5 адам болатын) немесе бөлім (штаттық саны 6 адамнан басталатын) жасау орынды болады.

Дереккөз: «ACTUALIS: Кадрлық іс» электрондық жүйесі, тегін демо-қолжетімділік алу 


.

Мы в соцсетях
Простите, что мы прерываем ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.
Предлагаем вам зарегистрирроваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты, а вы получите:
  • доступ к 8 500+ полезным статьям
  • 10 500+ актуальных ответов от ведущих экспертов
  • шаблоны документов, пошаговые инструкции
  • ежедневно обновляемая информация
  • приглашение на участие в семинарах и вебинарах 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
1 минута, и вы продолжите чтение
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль