Кəсіпорындағы еңбекті қорғау қызметінің функциялары

84
Кабжамитов М. Т.
Автор "Библиотеки специалиста по охране труда: приложение к журналу «Охрана труда. Казахстан»", государственный инспектор труда, заместитель руководителя Управления труда Павлодарской области
Күшімен қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметінің ұйымдастырылуы тиіс оқыту, білімін тексеру мәселелері бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ұйымның персоналын

Ішкі бақылау институтын енгізу қажеттігіне байланысты Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қазандағы № 1219 қаулысымен ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ереже бекітілді. Бұл құжат жұмыс берушілердің жұмыс орындарында еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бойынша белгіленген талаптарды орындауы жəне айқындалған бұзушылықтарды жою жөнінде шұғыл шаралар қабылдауы мақсатында əзірленген. Үлгі ереженің негізінде жұмыс беруші өндіріс ерекшелігін, қызметкерлер санын, еңбек жағдайларын, өндірістің зияндылығы мен басқа да факторларды есепке ала отырып, тиісті ұйымның еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметі туралы Ережені əзірлейді жəне бекітеді, оның құрылымын, санын, негізгі міндеттерін, мамандарының
функциялары мен құқықтарын қолданыстағы заңнамаға сəйкес белгілейді.

Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметінің негізгі міндеттері:

1) өндірісте қауіпсіз жəне салауатты еңбек жағдайларын жасау жəне
қамтамасыз ету бойынша құқық тық, əлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-
техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, оңалту, емдеу-алдын алу жəне
өндірістік жарақаттану жəне кəсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар
кешенін əзірлеу жəне жүзеге асыру;
2) өндірістік учаскелердің еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау талаптарын
сақтау бөлігінде нормативтік құжаттарды əзірлеу ді ұйымдастыру;
3) ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерінде еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті
қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру жəне үйлестіру, еңбек қауіпсі здігі жəне
еңбекті қорғауды, қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі
нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындауын ішкі бақылауды жүзеге
асыру болып табылады.

Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметі немесе маманы:

1) өндірістік, тұрмыстық жəне басқа да үй-жайларға кедергісіз кіруге жəне
тексеріп қарауға;
2) ұйымның құрылымдық бөлімшелерінде қауіпсіз жəне салауатты еңбек
жағдайларын жасау, өндірі стік жарақаттану жəне кəсіптік аурулардың алдын
алу жөніндегі профилактикалық іс-шаралардың əзірленуін жəне орындалуын
бақылауды жүзеге асыруға;
3) ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне анықталған еңбек
қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау талаптарын бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар
қабылдау туралы орындалуы үшін міндетті нұсқаулар беруге құқылы.
Ең бек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметі немесе маманы:
1) ай сайын ұйымда өндірістік жарақаттану мен кəсіптік аурулардың жай-
күйі мен себептеріне талдау жүргізуге жəне олардың алдын алу іс-шараларын
əзірлеуге;
2) еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша ұйымның
қызметкерлерін оқытуды, о л ардың білімін тексеруді ұйымдастыруға;
3) ұйымдарда өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тəртібінің
сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

Ішкі бақылау

Еңбек қауіпсізд ігі жəне еңбекті қорғау қызметі:
● мемлекеттік еңбек инспекциясының жəне өзге де мемлекеттік қадағалау
жəне бақылау органдарының еңбек қауіпсіздіг і мен еңбекті қорғау бөлігіндегі
шешімдерінің орындалуын;
● еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі ережелердің, нормалардың,
стандарттардың енгізілуін;
● еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мəселелері жөніндегі ұйымның бұйрықта-
ры мен өкімдерінің орындалуын;
● еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау кабинеттері жұмысының ұйымдастыры-
луын жəне де жұмыстың озық тəжірибесінің енгізілуін;
● арнайы киім, арнайы аяқ киім жəне басқа жеке қорғану құралдарын сатып
алудың, сақтаудың, жуудың, химиялық тазалаудың, кептірудің, шаңнан
арылтудың, зиянсыздандыру мен жөндеудің ұйымдастырылуын;
● тиісті қызметтердің құрал-жабдықтарды, машиналар мен механизмдерді қажет-
ті сынақтардан жəне техникалық куəландырулардан уақытында өткізуін, қауіпті
жəне зиянды өндірістік факторлардың параметрлерін өлшеу кестесінің
сақталуын;
● еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі қолданыстағы нормалардың,
ережелер мен нұсқаулықтардың, өндіріс процесінде еңбек қауіпсіздігі стандарт-
тарының, сондай-ақ қайта құрылған өндірістік объектілер жобаларының
сақталуын ішкі бақылауды жүзеге асырады.
Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметінің күшімен ұйым персоналын ең-
бек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша оқыту, білімдерін тексеруді,
ұйымды еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік-техникалық
əдебиетпен қамтамасыз ету, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау кабинеттерін
қажетті оқу құралдарымен, макеттермен, анықтамалық əдебиетпен, плакаттар-
мен, техникалық құралдармен жабдықтау жөнінде шаралар ұйымдастыруы тиіс.
Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі мамандар ұжымдық шарттарды жа-
сасу жөніндегі келіссөздерге қатысуға жəне басқа қызметтермен бірге жұмыс орын-
дарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды өткізуге құқылы.

2016 жылғы «Еңбек қаүіпсіздігі және еңбекті қорғаү жөніндегі маман кітапханасының» материалдарын толығырақ оқыңыздар: biblioteka.mcfr.kzВаша персональная подборка

  Участвуй в наших семинарах

  Школа

  Проверь свои знания и приобрети новые

  Записаться

  Самое выгодное предложение

  Самое выгодное предложение

  Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

  Живое общение с редакцией

  © 2007–2017  «Кадры и охрана труда  МЦФЭР - Казахстан» 

  Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции  «Кадры и охрана труда МЦФЭР - Казахстан». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РК.

  По вопросам подписки обращайтесь:        +7 (727) 323-62-12/13

  По вопросам клиентской поддержки:          +7 (727) 237-77-04

  
  • Мы в соцсетях
  Сайт предназначен для специалистов по кадровому делу, охране труда и делопроизводству

  Чтобы продолжить чтение, пожалуйста 
  зарегистрируйтесь.
  Это бесплатно и займет всего минуту, а вы получите:
  • доступ к 1 500+ полезным статьям
  • 2 500+ актуальных ответов от ведущих экспертов
  • шаблоны документов, пошаговые инструкции
  • ежедневно обновляемая информация
  • приглашение на участие в семинарах и вебинарах 

  У меня есть пароль
  напомнить
  Пароль отправлен на почту
  Ввести
  Я тут впервые
  И получить доступ на сайт Займет минуту!
  Введите эл. почту или логин
  Неверный логин или пароль
  Неверный пароль
  Введите пароль