text
Справочник кадровика

Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ереже

  • 1 июля 2018
  • 80
Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ереже

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтiк даму министрiнiң 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1020 бұйрығымен бекітілген Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ереже

1. Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ереже (бұдан әрі - Үлгілік ереже) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 16-бабының 28) тармақшасына және 202-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және өндірістік қызметті жүзеге асыратын, қызметкерлерінің саны елуден асатын ұйымдардағы (бұдан әрі - Ұйым) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметінің (бұдан әрі - Қызмет) жұмысын регламенттейді.

2. Қызмет өз жұмысында мемлекеттік еңбек инспекциясы органдарымен, басқа да техникалық инспектор және бақылау органдарымен, Ұйымның құрылымдық бөлімшелерімен және мамандарымен, жұмыскерлердің өкілдерімен өзара іс-қимыл жасайды.

«Actualis: Госзакупки»

42


Бүгін «Actualis: Кадровое дело» электрондық жүйесіне кіру мүмкіндігінің саны


Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау қызметінің міндеттері жайлы

3. Қызметтің негізгі міндеттері:

1) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар жүргізу;

2) Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және үйлестіру және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша, жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындауын ішкі бақылауды жүзеге асыру болып табылады.

★ҚЫЗЫҚТЫ САУАЛ★

Біздің ұйымда, Қазақстан Республикасының әртүрлі қалаларындағы филиалдарды есептегенде, қызметкерлердің саны 1 000 адамнан асады. Осындай қызметті бас кәсіпорында құрып (саны 400 адам), ал филиалдарда (қызметкерлердің саны – 25 адамнан 200-ге дейін жетеді, аймаққа қарай) осы қызметті қоса атқаратын жауапты адамдарды тағайындаса бола ма?

Еңбекті қорғау қызметінің құқықтары мен міндеттері туралы

4. Кодекстің 202-бабы 4-тармағына сәйкес Қызмет:

1) өндірістік, тұрмыстық және басқа да үй-жайларға кедергісіз кіреді және тексеріп қарайды;

2) Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінде қауіпсіз және саламатты еңбек жағдайларын жасау, өндірістік жарақаттану және кәсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі профилактикалық іс-шаралардың әзірленуін және орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

3) осы Үлгілік ережеге қосымшаға сәйкес нысан бойынша Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің жұмыскерлеріне анықталған еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарының бұзушылықтарын жою жөнінде шаралар қабылдау туралы орындалуы міндетті нұсқаулар береді.

5. Кодекстің 202-бабы 5-тармағына сәйкес Қызмет:

1) ай сайын Ұйымда өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың жай-күйі мен себептеріне талдау жүргізеді және олардың алдын алу жөнінде іс-шараларды әзірлейді;

2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша Ұйымның жұмыскерлерін оқытуды, олардың білімін тексеруді ұйымдастырады;

3) Ұйымда өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді.Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау қызметінің жұмысын ұйымдастыру

6. Кодекстің 202-бабына сәйкес Қызмет Ұйымның бірінші басшысына немесе ол уәкілеттік берген адамға тікелей бағынады.

Қызметті Ұйымның бірінші басшысы тағайындайтын оның басшысы басқарады.

7. Өндірістің ерекшелігін, жұмыскерлер санын, еңбек жағдайларын, өндіріс зияндылығын және басқа да факторларды ескере отырып, осы Үлгілік ереже негізінде жұмыс беруші Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы ережені әзірлейді және бекітеді, Кодекске сәйкес оның құрылымын, мамандарының санын, негізгі міндеттерін, функцияларын және құқықтарын айқындайды.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. Баптар бойынша практикалық түсіндірме

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып әзірленді және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мақұлдады.

Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ереже
Авторлық ұжымның жетекшісі: С. Ғ. Бисақаев, «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» РМҚК-ның бас директоры, академик, техника ғылымдарының докторы, профессор.
Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ереже

Еңбекті қорғау қызметінің атқарымдары жайлы

8. Қызметтің басшысы өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның мүшесі болып табылады және Ұйымның басқа да бөлімшелерімен бірге өндірістегі жазатайым оқиға туралы актіні толтырады және оған қол қояды.

9. Негізгі міндеттеріне сәйкес Қызмет мынадай функцияларды орындайды:

1) Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінен Қызметтің құзыретіне қатысты мәселелер жөніндегі ақпаратты және материалдарды белгіленген тәртіппен сұратады және алады;

2) Ұйымда еңбек қауіпсіздігі жағдайының жай-күйін қадағалайды, еңбекті қорғауды басқару жүйесін әзірлеуді, енгізуді және оның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

3) Ұйым басшылығына саламатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау бойынша жұмыстың ұйымдастырылуын жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлейді және енгізеді;

4) оқыту бағдарламаларын келіседі және жұмыскерлерді еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша оқытуға қатысады;

5) еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелерін талқылау кезінде ұжымдық шарт жасасу жөніндегі келіссөздерге қатысады;

6) салынған өндірістік мақсаттағы объектіні пайдалануға қабылдап алуға қатысады;

7) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттармен қамтамасыз ету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау кабинеттерін қажетті оқу құралдарымен, макеттермен, анықтамалық әдебиетпен, плакаттармен, техникалық құралдармен жабдықтау жөнінде шаралар қабылдайды;

8) кәсіпорын басшысының тапсырмасына сәйкес Қызметтің құзіретіне қатысты мәселелер бойынша жұмыскерлердің хаттарын, өтініштерін және шағымдарын қарайды;

9) өндірісте кәсіптік аурулар мен жазатайым оқиғалардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады;

10) бөлімшелерге еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жұмыста әдістемелік көмек көрсетеді;

11) мыналарды:

мемлекеттік еңбек инспекциясының және өзге де мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бөлігіндегі шешімдерінің орындалуын;

еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі қағидалардың, нормалардың, стандарттардың енгізілуін;

еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелері жөніндегі Ұйымның бірінші басшысының бұйрықтары мен өкімдерінің орындалуын;

еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау кабинеттері жұмысының ұйымдастырылуын және жұмыстың озық тәжірибесінің енгізілуін;

арнайы киім, арнайы аяқкиім және басқа да жеке қорғаныш құралдарын сатып алудың, сақтаудың, жуудың, химиялық тазалаудың, кептірудің, шаңнан арылтудың, зарарсыздандыру мен жөндеудің ұйымдастырылуын және жұмыскерлердің ұжымдық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілуін;

тиісті қызметтердің жабдықты, машиналар мен механизмдерді қажетті сынақтардан және техникалық куәландырулардан уақтылы өткізуін, зиянды өндірістік факторлардың өлшемдерін өлшеу кестелерінің сақталуын;

еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі қолданыстағы нормалардың, қағидалар мен нұсқаулықтардың өндіріс процесінде, сондай-ақ жаңа реконструкцияланатын өндірістік объектілердің жобаларында сақталуын ішкі бақылауды жүзеге асырады;

12) жұмыс берушінің келісімі бойынша (не оның рұқсаты бойынша) мемлекеттік еңбек инспекциясына ақпаратты, мәліметтерді, бекітілген есептерді немесе өзге де құжаттарды не көшірмелерін қағаз және электрондық жеткізгіштерде оның міндеттеріне сәйкес ұсынады;

13) Ұйымның бөлімшелеріне еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда істейтін кезекті медициналық тексеріп-қарауға және тексеруге жататын адамдардың аты-жөні бойынша тізімін құрастыруда әдістемелік көмек көрсетеді;

14) Кодекстің 183-бабына сәйкес басқа қызметтермен бірлесіп, өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды өткізуді ұйымдастырады.Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ереже

Жүктеу: Толық нұсқасы DOC файл


Дереккөз: «ACTUALIS: Кадрлық іс» электрондық жүйесі, тегін демо-қолжетімділік алу

Участвуй в наших семинарах

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

ЗАПИСАТЬСЯ

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку

ПОДРОБНЕЕ
Мы в соцсетях
Внимание!

Для скачивания файла необходима регистрация или авторизация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Это займет не больше 1 минуты
Зарегистрироваться