text
Справочник кадровика

Газбен жабдықтау қауіпсіздігі жөніндегі талаптар

  • 30 октября 2018
  • 8
Газбен жабдықтау қауіпсіздігі жөніндегі талаптар

Газбен жабдықтау жүйесін пайдаланатын әрбір ұйымда техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесін қоса алғанда, газ тарату жүйесі мен газ тұтыну объектілерін жарамды күйде ұстауды сақтауды қамтамасыз ететін іс - шаралар кешені орындалады.

Газ қауіпті жұмыстар

Газдалған немесе газ шығуы мүмкін ортада орындалатын жұмыстар газ қауіпті болып есептеледі.
Газ қауіпті жұмыстарға:
1) қайта салынған газ құбырларының жұмыс істеуші газ желілеріне қосылуы;
2) газбен қамтамасыз ету жүйелерін пайдалану, жөндеуден кейін және оларды консервациялағаннан кейін, сондай - ақ жіберу жөнге келтіру жұмыстарынан соң газ құбырларына және басқа да объектілерге газ жіберу;
3) газ құбырларына, газ реттеу пункттер жабдықтарына (газ реттеу қондырғы), газ пайдаланушы агрегаттарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу, сондай - ақ жарылыстан қорғалған электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу;
4) бітеуіштерді алып тастау, тығындарды орнату және алып тастау, жұмыс істеп тұрған газ жабдықтарынан, құралдар мен аппараттардан газ құбырларын ажырату;
5) газ құбырларын ажырату, үрлеу және демонтаждау;
6) резервуарлы қондырғыларда, газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, стационарлық автомобильді газ құю станция, сұйытылған мұнай газымен, сондай - ақ сұйытылған мұнай газымен төгу немесе құю операцияларын орындау, ақаулы және толып кеткен баллондардан төгу;
7) құдықтарды жөндеу, қарау және желдету, сыртқы газ құбырларындағы суды және конденсатты тексеру және жою, түзелмеген қалдықтарды сору және төгу;
8) резервуарларды дайындау және техникалық куәландыру жүргізу;
9) газ шыққан жерде оларды жойғанға дейін жағу топырақты толық;
10) газ реттеу пункттер, газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, стационарлық автомобильді газ құю станция отпен жұмыстар жүргізу;
11) баллондарды және газ баллонды машиналарды толтыру жатады.

★ ҚЫЗЫҚТЫ САУАЛ ★

Ұйымда жұмыс беруші жұмыскерлерді өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша оқытуға жіберіп отыр. Егер оқыту уақытының кезеңі вахтааралық демалысқа түссе жұмыс беруші ол кезеңге ақы төлеуге тиіс пе? Бұл ретте заңнаманың қандай нормаларын басшылыққа алу керек?
Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі

Альбина Третьякова

эксперт ЭС «ACTUALIS: Кадровое дело», автор ряда изданий Цифрового издательства «МЦФЭР-Казахстан», юрисконсульт, г. Алматы

Газ-қауіпті жұмыстарға басшылық ететін тұлға

Газ қауіпті жұмыстар дәнекерлеуді қолданбай қосуды жеке газ құралдарын және аппараттарын, жеке баллонды қондырғыларды пайдалануға енгізуден, диаметрі 50 миллиметр аспайтын төмен қысымды газ құбырларында дәнекерлеуді және газбен кесуді қолданбай жөндеу жұмыстарын жүргізуден, диаметрі 50 миллиметр аспайтын газ құбырларын демонтаждаудан, құдықтарды пайдалану, қарау, жөндеу және желдету процесінде резервуарлар мен баллондарды толтырудан, сыртқы газ құбырларында суды және конденсаторды тексеру мен жоюдан, газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, стационарлық автомобильді газ құю станция, газ құралдары мен аппараттарының сұйытылған мұнай газымен жарамсыз қалдықтарын төгуден басқа, жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне жауапты тұлғалардың басшылығымен орындалады.
Аталған жұмыстар бойынша жетекшілікті аса білікті персоналға тапсыруға жол беріледі.
Газ қауіпті жұмыстарды құрамында кемінде екі жұмысшы бар бригада орындайды.
Ұйымдардың жеке баллонды қондырғыларды пайдалануға беруді, газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді, өндірістік емес сипаттағы және қоғамдық ғимараттың тұрғындарына, сондай - ақ тұрғын үйлерде жеке газ құралдарына және аппараттарға техникалық қызмет көрсетуді бір жұмысшы орындауы мүмкін.

«Actualis: Госзакупки»

42


Бүгін «Actualis: Кадровое дело» электрондық жүйесіне кіру мүмкіндігінің саны


Газ-қауіпті жұмыстарға наряд-рұқсатнамалар қалай берілетіні жайлы

Газ қауіпті жұмыстарды жүргізуге рұқсат наряды беріледі. Берілген рұқсат нарядты тіркеу рұқсат нарядтарды тіркеу журналында жүргізіледі.
Рұқсат нарядын қарындашпен толтыра отырып, мәтінге түзетулер енгізуге жол берілмейді.
Нарядтарды беруге құқығы бар адамдар газбен жабдықтау жүйесінің ұйымы немесе жеке газ қызметінің газбен жабдықтау жүйесіне пайдалануды жүзеге асырушы ұйым бойынша бұйрықпен айқындалады. Бұл адамдар Талаптардың нормаларына сәйкес емтихан тапсырған басшы қызметкерлердің және мамандардың ішінен тағайындалады.
Осыған ұқсас жағдайларда, әдетте тұрақты жұмыс істейтін құрам орындайтын мерзімді қайталанатын газ қауіпті жұмыстар, технологиялық регламентілермен және қауіпсіз жұмыс тәсілі бойынша нұсқаулықтармен әрбір жұмыс түріне бекітілген рұқсат нарядын ресімдемей жүргізілуі мүмкін. Оған 401 - тармақта аталған жұмыстар жатады: тиек арматурасына және конденсаторларға техникалық қызмет көрсету, теміржол және автомобиль цистерналардан қайта төгу, резервуарларды, баллондарды сұйылтылған газбен қайта толтыру; технологиялық процестің ажырамас бөлігі болып табылатын өнеркәсіптік пештер мен агрегаттардағы жұмыстар, тұрғын үй және қоғамдық ғимаратарының газ құбырлы өткізгіш пен газ жабдықта газды өшіру сіз техникалық қызметін көрсету. Аталған жұмыстар сәйкес нысан бойынша рұқсат нарядсыз орындалатын газ қауіпті жұмыстарды есепке алудың арнайы журналында тіркеледі (бұдан әрі – есепке алудың арнайы журналы). Есепке алудың арнайы журнал тігіледі және мөрмен бекітіледі, парақтары нөмірленеді.
Қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің газ желілеріне, жоғары қысымды газ құбырларына газ жіберуді, жоғары және орта қысымды газ құбырларын қосу бойынша жұмыстарды, газ реттеу пункттер, газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, СМГ стационарлық автомобильді газ құю станция дәнекерлеуді және газбен кесуді қолдана отырып, жөндеу жұмыстарын, орта және жоғары қысымды «газдың астында» дәнекерлеу мен газбен кесуді қолдана отырып, газ құбырларында жөндеу жұмыстарын, тұтынушыларды ажыратумен байланысты орта және жоғары қысымды газ құбырларындағы газ қысымын азайту мен қалпына келтіруді, ұйымдағы газды ажырату мен одан әрі жалпы қосуды, газ толтыру станциялар, стационарлық автомобильді газ құю станция, газ толтыру пункттер сұйылтылған газы бар резервуарларды бастапқы толтыруды газбен жабдықтау ұйымының техникалық басшысы, ал аталған жұмыстарды орындау кезінде ұйымының газ қызметі күштерінде – осы ұйымының техникалық басшысы бекіткен арнайы жоспар бойынша жүргізеді.
Жұмыс жоспарында: жұмыстардың жүргізілу, адамдардың орналасу реттілігі, механизмдер мен саймандарға қажеттілігі; аталған жұмыстардың барынша қауіпсіз өтуін қамтамасыз ететін іс - шаралар; газ қауіпті жұмыстардың жүргізілуіне жауапты адамдар (жеке әрбір жұмыс учаскесінде), іс - әрекеттерге жалпы басшылық және оны үйлестіру көрсетіледі.
Әрбір жауапты адамға жұмыс жоспарына сәйкес газ қауіпті жұмыстарды жүргізуге арналған рұқсат наряды беріледі.
Жұмыс жоспарына және рұқсат нарядына жүргізілетін жұмыстың орны мен сипаты көрсетілген орындау сызбасы немесе оның көшірме нұсқасы қоса беріледі. Газ қауіпті жұмыстарды бастар алдында, оны жүргізуге жауапты адам орындау сызбасы мен оның көшірме нұсқасының объектінің іс жүзіндегі орналасу орнына сәйкестігін тексереді.
Аварияларды оқшаулау және жою бойынша жұмыстар адамдардың өміріне тікелей қаупін жойғанға және материалдық құндылықтардың зақымдалуын анықтағанға дейін рұқсат нарядынсыз жүргізіледі. Қауіпті жойғаннан кейін газ құбырларын және газ жабдықтарын техникалық дұрыс жағдайға келтіру жұмыстары рұқсат наряды бойынша жүргізіледі.
Аварияларды оқшаулау және жою бойынша жұмыстар есепке алудың арнайы журналында тіркеледі.
Газ қауіпті жұмыстарға рұқсат нарядтары алдын ала, қажетті жұмыстарды жүргізу үшін беріледі. Рұқсат нарядында қолданылу мерзімі, жұмыстың басталу және аяқталу уақыты көрсетіледі. Жұмысты белгіленген мерзімде аяқтау мүмкіндігі болмаса, газ қауіпті жұмыстарға рұқсат нарядын берген адам оны ұзарта алады.
Наряд бір бригадаға бес тәуіліктен артық емес мерзіміне беріледі. Жұмыстар бес тәуіліктен артық созылғанда наряды қайтадан ресімделеді.
Рұқсат наряды жоғалған жағдайда жұмыстар тоқтатылады. Жұмыстың жалғастыруына жаңа рұқсат наряды ресімделеді және жұмысқа кіру жаңадан жасалады.
Рұқсат нарядтар арнайы журналда тіркеледі.
Жауапты адам рұқсат нарядын алғанда және жұмыс аяқталғаннан кейін оны қайтарғанда журналға қол қояды.
Рұқсат нарядтар кемінде 1 жыл сақталады. Бастапқы газ жіберуге, жұмыс істеп тұрған газ өткізгішіне енгізуге, дәнекерлеуді қолдана отырып, көтергіш газ құбырларында жөндеу жұмыстарын жүргізуге берілетін рұқсат нарядтар аталған объектіге арналған орындаушылық - техникалық құжаттамада сақталады.
Егер рұқсат наряды бойынша орындалатын газ қауіпті жұмыстар 1 күнтізбелік күннен артық жүргізілсе, оларды орындауға жауапты адам осы жұмысқа рұқсат нарядын берген адамға жұмыстың барысы туралы күн сайын баяндайды.
Іссапарға жіберілген персоналға газ қауіпті жұмыстарға рұқсат наряды. Жұмыс өндірісін жұмысты жүргізетін ұйым тағайындайтын адам бақылайды.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. Баптар бойынша практикалық түсіндірме

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып әзірленді және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мақұлдады.

Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі
Авторлық ұжымның жетекшісі: С. Ғ. Бисақаев, «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» РМҚК-ның бас директоры, академик, техника ғылымдарының докторы, профессор.
Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі

Газ-қауіпті жұмыстарды бастар алдындағы қауіпсіздік талаптары

Газ қауіпті жұмыстар басталар алдында, оны жүргізуге жауапты адам барлық жұмысшылармен қажетті қауіпсіздік шаралары туралы нұсқама жасауға міндетті. Одан кейін нұсқама алған әрбір жұмысшы рұқсат нарядқа қол қояды.
Газ қауіпті жұмыстарды жүргізу процесінде барлық тапсырмаларды жұмысқа жауапты адам береді. Жұмыс жүргізу кезінде қатысатын басқа да лауазымды адамдар мен жетекшілер тек осы жұмысты жүргізуге жауапты адам арқылы ғана жұмысшыларға нұсқама беруі мүмкін.
Газ қауіпті жұмыстар әдетте күндізгі уақытта орындалады. Аварияларды жою және оқшаулау жөніндегі жұмыстар кез келген уақытта маманның немесе басшының тікелей басшылығымен орындалады.
Қабылдау комиссиясы қабылдамаған қайта жаңадан салынған газ құбырларын және газ тұтыну объектілерін жұмыс істеп тұрғандарға қосуға жол берілмейді.
Комиссия қабылдаған және пайдалануға енгізілген сыртқы газ құбырлары сыртқы газ құбырларын пайдалануға қабылданғандарды есепке алу журналында тіркеледі.
Комиссия қабылдаған, бірақ 6 ай ішінде пайдалануға берілмеген объектілерде газды жіберер алдында газ құбырларының қымталуына қайта сынау жүргізілуі, электр химиялық қорғауды орнату бойынша жұмыстарды, түтін шығатын желдету жүйесінің жағдайы, газ жабдықтарының, арматураның, өлшеу және автоматтандыру құралдарының жинағы және дұрыстығы тексеріледі.
Қайта салынған газ құбырларын және объектілерді жұмыс істеп тұрған газ құбырларына қосу тек осы газ құбырлары мен объектілеріне газ жіберу кезінде жүргізіледі.
Барлық газ құбырлары мен газ жабдығын жұмыс істеп тұрған газ құбырларына қосар алдында, сондай - ақ жөндеуден кейін оларды газ жіберетін бригада сыртынан қарап тексереді және бақылаулық сығымдауды (герметикалыққа сынау) өткізеді.
Бақылаулық сығымдау ауамен немесе инертті газбен орындалады.
Барлық қысымдағы сыртқы газ құбырлары 0,02 Мпа (2 000 мм cу.бағ.) қысыммен бақылаулық сығымдауға жатады. Қысымның түсуі 1 сағатта 10 даПа (10 мм су.бағ.) аспайды.
Ескертпе: Егер сыртқы газ құбырының төмен қысымды учаскелері гидроқақпақтармен ажыратылса, онда ондай газ құбырларын бақылаулық сығымдау 400 даПа (400 мм су бағ.) қысыммен жүргізілуі мүмкін. Қысымның түсуі 10 минутта 5 даПа (5 мм су.бағ.) аспайды.
Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының, халқына тұрмыстық қызмет көрсету ұйымдарының қазандарын ішкі газ құбырларының, сондай - ақ газ толтыру пункттер (газ тарату қондырғысы) газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, стационарлық автомобильді газ құю станция газ құбырларының бақылау сығымдалуы 0,01 Мпа (1000 мм су бағ.) қысыммен жүргізіледі. Қысымның түсуі сағатына 60 даПа (60 мм су. бағ.) аспайды.
Коммуналдық - тұрмыстық кәсіпорындардың, тұрғын үйлердің және қоғамдық ғимараттардың ішкі газ құбырларын және газ жабдықтарын бақылаулық сығымдау 500 даПа (500 мм су.бағ.) жүргізіледі. Қысымның түсуі 5 минутқа 20 даПа (20 мм су.бағ.) аспайды.
Сұйытылған мұнай газымен резервуарлар, резервуарлық және топтық баллонды қондырғылар орап байланған газ құбырлары 1 сағат ішінде 0,3 Мпа (3 кгс/шаршы сантиметр) қысыммен сыналады. Бақылаулық сығымдау нәтижелері манометр бойынша қысымның айтарлықтай түсуі және сабын эмульсиясының көмегімен айқындалатын кемуі болмаған кезде оң болып есептеледі.
Бақылаулық сығымдау нәтижелері газ қауіпті жұмыстарды орындауға арналған рұқсат нарядында жазылады.
Қосылатын өткізгіштердегі ауа қысымы оларды қосу немесе газды жіберу бойынша жұмыстар басталғанға дейін сақталады.
Егер қаралған және бақылаулық сығымдауға ұшыраған газ құбырлары газбен толтырылмаса, онда газ жіберу жөніндегі жұмыстарды қалпына келтірген кезде олар қайта қаралып, сығымдалады.

Құралдарға және жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптар

Газдалған ортадағы жөндеу жұмыстары кезінде ұшқын шығару мүмкіндігін болдырмайтын түсті металдан жасалған құрал - саймандар қолданылады. Құрал - саймандардың қара металдан жасалған жұмыс бөлігі солидолмен немесе басқа маймен үнемі майланады.
Газдалған ортада ұшқын шашатын электр және метрикалық құрал - саймандарды қолдануға жол берілмейді.
Құдықта, резервуарларда, газ реттеу пункттер, газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, стационарлық автомобильді газ құю станция үй - жайларында газ қауіпті жұмыстарды орындайтын жұмысшылар мен мамандардың аяқ киімі болат тағалаусыз және шегесіз болады.
Газ қауіпті жұмыстарды орындау кезінде жарылыстан қорғалған тасымалданатын шамдар қолданылады.
Жабындары бар құдықтарда, үңгіжолдарда, коллекторларда, техникалық еден астарларында, газ реттеу пункттер және газ толтыру станциялар, стационарлық автомобильді газ құю станция, газ толтыру пункттер аумағында жұмыс істеп тұрған газ құбырларында, ажыратпай және оны ауамен немесе инертті газбен желдетпей дәнекерлеуге және газбен кесуді жүргізуге жол берілмейді. Газ құбырларын ажыратқаннан соң тиек қондырғыларынан кейін тығын орнатылады.
Газ құдықтарында дәнекерлеуге және кесуге, сондай - ақ арматураны, компенсаторларды және оқшаулау фланецтерін ауыстыруға жабындарды толық алып тастағаннан кейін ғана болады.
Құдықтарда, шұңқыр ұраларда және коллекторларда дәнекерлеуді немесе газбен кесуді бастар алдында ауаның газдануын тексеру жүргізіледі. Ауадағы газдың көлемдік үлесі төменгі тұтану шегінен 20 % - дан аспайды. Сынамалар аса нашар желдетілетін орындарда іріктеледі.
Сұйытылған мұнай газымен газ құбырларында дәнекерлеу жұмыстарын жүргізудің барлық уақыты ішінде ауаны желдеткішпен немесе компрессормен айдау жолымен құдықтар мен шұңқыр ұралар желдетіледі.
Жұмыс істеп тұрған газ құбырларында, оларға газ құбырларын қосу және жөндеу кезінде дәнекерлеу немесе газбен кесу газдың 40 – 150 даПа (40 – 150 мм су бағ.) қысымымен жүргізіледі. Аталған қысымның болуы барлық жұмыстардың орындалу уақыты ішінде тексерілуге тиіс. Қысым 40 даПа (40 мм су бағ.) төмен түскенде және 150 даПа (150 мм су.бағ.) асқанда кесуді немесе дәнекерлеуді тоқтатады.
Жұмыстардың қауіпсіздігін және орындалу сапасын қамтамасыз ететін арнайы саймандарды қолдану кезінде қысымды төмендетпей газ құбырын қосуға жол беріледі.
Жұмыстардың жүргізілу орындарында қысымды бақылау үшін манометр орнатылады немесе жұмыс жүргізу орнында 100 метр астам қашықтықта орналасқан манометр пайдаланылады.
Жұмыс істеп тұрған ішкі газ құбырларында қосымша жабдықтарды орнату бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде дәнекерлеу мен кесуді ауамен немесе инертті газбен үрленетін ажыратылған учаскелерде жүргізеді.
Жұмыс істеп тұрған газ құбырларына жаңа газ құбырларын қосу бойынша жұмыстарды орындау кезінде газ қысымының төмендеуі ажырату құралдарының немесе қысымды реттегіштердің көмегімен жүргізіледі.
Газ құбырының осы учаскесіндегі газ қысымының артуына жол бермеу үшін қолда бар конденсатор жинақтарын, гидроқақпақты пайдаланған, ал қажет болған жағдайда (қосу бойынша жұмыстардың басында) мүмкіндігінше жағу, газды шығаруға арналған ажыратқыш құралдармен шығару құбырын орнатады.
Газ құбырын жұмыс істеп тұрған газ құбырына қосу амалын газбен жабдықтау жүйесін пайдаланушы ұйым немесе оның функциясын орындайтын ұйым айқындайды.
«Газ астындағы» газ құбырын кесуді газбен жабдықтау жүйесін пайдаланушы ұйым әзірлейтін арнайы нұсқаулық бойынша жүргізеді.
Газ құбырларының, арматураның және құралдардың герметикалануын отпен тексеруге жол берілмейді.


Газ-қауіпті жұмыстарда еңбекті қорғау

Газ қауіпті жұмыстарды жүргізу орындарында бөгде адамның болуына, сондай - ақ шылым шегуге және ашық от көздерін пайдалануға жол берілмейді.
Шұңқыр ұралар мен құдықтарда жұмыстар жүргізу кезінде олар қоршалады. Жұмыс орнына жақын жерлерде ескерту белгілері ілінеді немесе қойылады.
Жұмыс істеп тұрған газ құбырларында газбен кесу немесе дәнекерлеу жұмыстары кезінде, сондай - ақ шойын газ құбырларының қоныштарына қорғасын құю кезінде газ шыққан орында үлкен жалынның түзілуіне жол бермеу үшін асбест қақпағымен шамотты саз балшық жағу қажет.
Тұтынушыларға бұратын, сондай - ақ жекелеген ғимараттарға кірер жерлерде орнатылған тығындарды газ құбырларын қарағаннан және жуу жүргізілгеннен кейін газ беру бойынша жұмыстарға басшылық ететін адамның нұсқауы бойынша жүргізіледі.
Егер оның дұрыстығы, газ жабдығының жарамдылығы қарау жолымен тексерілмесе және бақылап нығыздау жүргізілмесе, газ құбырына газды жіберуге жол берілмейді.
Жаңадан салынған тұрғын үйлердегі газ құбырларына және газ жабдығына газ жіберу, үйдегі пәтерлердің жалпы санының кемінде 80 % - ына тұрғындар орналасқанда, әдетте үй тұрғындары көшіп келгенге дейін жүргізіледі.
Газ жіберу, қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ұйымдық және техникалық шараларды қабылдау газбен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы ұйымның технологиялық регламентімен белгіленеді.
Іске қосу жұмыстары аяқталғаннан кейін газ аспаптары мен аппараттары тұрғын үй қорын пайдаланушы ұйымының өкіліне немесе жеке меншік құқығындағы пәтерлердің меншік иелеріне сақтау үшін тапсырылады.
Газ жіберген кезде газ құбырлары барлық ауаны шығарға дейін газбен үрленеді. Үрлеудің аяқталуы іріктелген сынамаларды талдау және тұтату жолымен айқындалады.
Газ сынамасындағы оттегінің көлемдік үлесі 1 % - дан аспайды, ал газдың жануы дыбыссыз баяу болады.
Газ құбырлары газдан босаған кезде ауамен немесе инертті газбен газ толық ығыстырылғанға дейін үрленеді. Үрлеудің аяқталуы талдаумен айқындалады. Үрленген ауадағы газдың көлемді қалған үлесі газдың төменгі тұтану шегінің 20 % - ынан аспайды.
Газ құбырларын үрлеу кезінде газ - ауа қосындысын үй - жайға, сатылы торларға, сондай - ақ мұржаларға, желдету арналарына және тағы басқаға жіберуге жол берілмейді. Газ құбырларын үрлеу жүргізілетін үй - жайларды желдету қажет.
Газ құбырларын үрлеу кезінде газ - ауа қосындысы, оның ғимаратқа тигізуы, қандай да бір от көзінен тұтату ықтималдығы жойылған орындарда шығарылады.
Ғимараттарды бұзу немесе объектінің газ жабдықтарын демонтаждау кезінде газ құбырлары бұрылған жерлерінде кесіледі және тастай бекітіледі.
Газдалған құдықтарда, коллекторлар мен үй - жайларда, сондай - ақ үй - жайдан тыс газдалған атмосферада жөндеу жұмыстары ашық отты (дәнекерлеу, газбен кесу) қолданбай жүргізіледі.
Ішкі қарау және жөндеу кезінде, қазандықтар мен басқа да газдалған агрегаттар тығынның көмегімен газ құбырынан ажыратылады.
Қазандық және агрегат оттығындағы жұмыстарды, тек оны желдеткеннен және газдалуын тексергеннен кейін ғана жүргізуге жол беріледі.
Тұтқасы жоқ құдықтарға, шұңқыр ұраларға, сондай - ақ резервуарларға жұмысшыларды түсіру үшін құдықтың, шұңқыр ұраның шетіне, резервуардың люгіне бекітілетін сайманы бар металл сатылар қолданылады.
Ажыратылмаған газ құбырлары бар құдықтар мен шұңқыр ұраларда бір уақытта екеуден аспайтын адамның болуына жол беріледі, бұл ретте жұмыстарды олар құтқару белдіктерімен, газ шығатын жағдайларда газтұмшалармен орындайды.
Жер бетінде жел жағынан, сондай - ақ резервуар люгінің жанында екі адам болады, олар жоғарыда аталған құрылыстардың ішіндегі жұмысшылардың құтқару белдіктеріндегі арқанның ұшын ұстап тұруға, оларға және шлангі газтұмшаның ауа жинаушы трубкаларына үнемі бақылау жүргізуге, жұмыс орнында бөгде адамдардың болуына жол бермеуге міндетті.
Сыртқы және ішкі газ құбырларында орнатылған жабдықтарды (арматура, фильтрлер, есептеуіштер және тағы басқа) ашу және ауыстыру газ құбырдың ажыратылған учаскесінде жүргізіледі. Ажыратылған қондырғыларда тығын орнатылады.
Газ құбырларында орнатылатын тығындар газ құбырындағы газдың ең жоғары қысымына сәйкес келеді. Оларда фланцтердің шегінен тыс тұратын ұштары болады. Тығындардың ұштарында газ қысымы және газ құбырының диаметрі көрсетілген таңба ойылып басылады.
Тиек арматурасының сальниктерін толтыру, орта және жоғары қысымды сыртқы газ құбырларында конденсаторлар жинаушылардың бұранда қосылыстарын бөлшектеу газ қысымы 0,1 Мпа (1кгс/шаршы сантиметр) артық болмаған жағдайда жол беріледі.
Кез келген қысымдағы ішкі газ құбырындағы фланецті, бұранда қосылыстарын және арматура жабындарын ауыстыру газ құбырының ажыратылған және тұйықталған учаскесінде жүргізіледі.
Кез келген қысымдағы ішкі газ құбырындағы фланецті, бұранда қосылыстарын және арматураны бөлшектеу газ құбырының ажыратылған және тұйықталған учаскесінде жүргізіледі.
Қажетті сақтандыру шараларын сақтаған кезде диаметрі 50 миллиметр дейінгі газ құбырларындағы үй ішіндегі газ жабдығының кранын майлау газ қысымы 300 даПа (300 мм су.бағ.) аспаған жағдайда жол беріледі.
Газ құбырларында және жабдықтарда жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде газдалған үй - жайдың сыртында, жақын жерлерде от көздерінің болмауын қадағалауға міндетті адам болады. Газдалған үй - жайдың сыртқы есіктері үнемі ашық тұрады.
Жер асты газ құбырларында газ құбырларын ажыратумен (жапқыштарды ауыстыру, тығындарды, жабындарды алу және орнату және тағы басқа) байланысты жөндеу жұмыстарын бастар алдында бар электр қорғанысын ажырату және ұшқынның түзілуін болдырмау мақсатында ажыратқыш газ құбырларында тосқауыл (егер стационарлы орнатылған тосқауыл болмаса) орнату қажет.
Газ құбырларында тазалауға, (метал сүмбімен), еріткіштерді құюға немесе бу беру жолымен мұз, шайыр, нафталинді және басқа да тығындарды жоюға газ құбырындағы газ қысымы 500 даПа (500 мм су.бағ.) аспаған жағдайда жол беріледі. Газ құбырын жылыту үшін ашық отты қолдануға жол берілмейді.
Газ құбырларында тығындарды жою кезде, газ құбырынан газдың шығуын барынша азайтатын шаралар қолданылады. Жұмыстар шлангті және оттегі оқшаулағыш газтұмшаларымен жүргізіледі. Бөлмеге газдың кіруіне жол берілмейді.
Газ құбырларын тазалау кезінде тұтынушыларға газ құралдарын жұмыстар аяқталғанға дейін ажырату қажеттілігі туралы алдын ала ескертіледі.
Газ құбырындағы тығындарды жою үшін бөлшектелген бұранда және фланецті қосылыстар жинақталғаннан кейін герметикалылығы сабын эмульсиясымен немесе газталдағышпен тексеріледі.
Жұмысшыларды жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз етуге және осы құралдардың дұрыстығына жауапты адам газ қауіпті жұмыстарға жетекшілік ететін маман, жетекшіліксіз жүргізуі мүмкін жұмыстарды орындау кезінде – тапсырманы берген адам болып табылады.
Газ қауіпті жұмыстарға рұқсат нарядын берген кезде жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз етілуі және оның дұрыстығы анықталады. Жұмыс орнын ұйымдастыру кезінде жұмыс жетекшісі жұмысшылардың қауіпсіз аймаққа жылдам өту мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.
Рұқсат наряды бойынша жұмыс істейтін әрбір жұмысшының шлангті немесе оттегі оқшаулағыш газтұмшаы болады.
Сүзгі газтұмшаларды қолдануға жол берілмейді. Ішкі газ құбырларында жұмысшылардың жұмыстарды орындау кезінде газтұмшаның болу қажеттілігі осы жұмыстарға арналған рұқсат нарядпен айқындалады.
 Оттегі оқшаулағыш газтұмшаларды пайдалануға рұқсатты әрбір жағдайда жұмыс жетекшісі медициналық куәландырудан және осындай газтұмшаларды пайдалану қағидасы туралы арнайы нұсқамадан өткен адамдарға береді.
Оттегі оқшаулағыш газтұмшамен жұмыс жүргізу кезінде газтұмша баллонындағы қалған оттегі қысымы жұмысшының өндіріс орнына және газдалмаған аймаққа қайтуын қамтамасыз етуі қажет.
Газтұмшамен үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығы – 30 минут. Оттегі оқшаулағыш газтұмшамен жұмыс уақытын газтұмша паспортында жазылады.
Шлангті газтұмшаның ауа жинаушы патрубкасы жұмыс жүргізу кезінде газ бөлінетін орыннан жел жағына орналастырылады және бекітіледі. Желдеткішпен ауаны мәжбүрлеп беру кезінде шлангтың рұқсат етілген ұзындығы – 15 метр, шланг күрт бүгілмеуге және бір нәрсемен қысылып қалмауға тиіс.
Құтқару белдіктерінде арқанды бекітуге арналған, олардың қосылатын арқа жағында шығыры бар иыққа салатын белбеуі болады. Белдік шығыры жауырынынан төмен орналаспайтындай етіп жасалуы керек. Иыққа салатын белбеусіз белдіктерді қолдануға жол берілмейді.
Әрбір қауіпті жұмысты жүргізер алдында газтұмшалардың герметикалылығы тексеріледі. Киіліп тұрған газтұмшада гофрланған түтіктің ұшы қолмен қысылады. Егер осындай жағдайда тыныс алу мүмкін болмаса, газтұмша жарамды, ал егер тыныс алуға болса, онда газтұмша ақаулы қолдануға жарамды емес.
Карабиндерге арналған шығыры бар құтқару белдіктері былайша сыналады: екі қаптырмасы тағылған белдік шығырына салмағы 200 килограмм жүк ілінеді, ол сондай ілінген жағдайда 5 минут тұрады. Жүкті алғаннан кейін белдікте зақымдану белгілері болмауы керек.
Белдік карабиндері салмағы 200 килограмм жүкпен сыналады. Ашық затворлы карабин жүкпен 5 минут тұрады. Жүкті алғаннан кейін босатылған тетігі дұрыс және еркін өз орнына келтіріледі.
Құтқару арқаны 15 минут ішінде салмағы 200 килограмм жүкпен сыналады. Жүкті алғаннан кейін арқанда жалпы және жекелеген жіптерінде зақымдануларға жол берілмейді.
Құтқару белдіктерін, белдік карабиндерін және құтқару арқандарын сынау 6 айда кемінде 1 рет маманның немесе басшының басшылығымен жүргізіледі. Сынау нәтижелері актімен немесе арнайы журналдағы жазбамен ресімделеді және нысан бойынша жеке қорғану құралдарын сынауды тексеру журналына тіркеледі.
Белдіктерді, карабиндерді және арқандарды берер алдында оларды сыртынан қарап тексеру жүргізіледі. Әрбір белдік пен арқанның түгендеу нөмірі болады.
Динамикалы түрде жыртылған белдік пайдаланудан алынып тасталады.

Участвуй в наших семинарах

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

ЗАПИСАТЬСЯ

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку

ПОДРОБНЕЕ
Мы в соцсетях
Внимание!

Для скачивания файла необходима регистрация или авторизация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Это займет не больше 1 минуты
Зарегистрироваться