text
Справочник кадровика

Тиімділігін бағалау аумақтық бөлімшелері-еңбек жөніндегі

  • 28 января 2015
  • 651

Тиімділігін бағалау нәтижелері жиі айтарлықтай әсер етеді шешім жоғары тұрған органдардың көбейту немесе қысқарту туралы, қаржыландырудың қандай да бір бағдарламаны

Тиімділік көрсеткіштерін әзірлеу мәселесі ең әр түрлі ғылыми бағыттар мамандарының жіті назар аударуында болып келеді. Бұл қызмет тиімділігін бағалаудың қандай да бір шешім қабылдау негізделетін аса маңызды көрсеткіші болып табылады. Сондықтан тиімділік көрсеткішінің жоқтығы субъективті пікірге сүйене отырып, шешім қабылдау қажеттігіне әкелуі мүмкін.

Тиімділік көрсеткіші

Салыстырудың бірыңғай базасы болған кезде экономикалық, техникалық немесе басқа көрсеткіштерге негіздей отырып, тиімділік туралы айтуға болады. Тиімділік көрсеткіші пәнаралық көрсеткіш болып табылады. Бағалау нәтижелері көбінесе биліктің жоғары тұрған органдарының оны тоқтатуға, қысқартуға – қызметкерлер штатын арттыруға және т.б. дейін қандай да бір бағдарламаны қаржыландыруды арттыру немесе қысқарту туралы шешім қабылдауына елеулі ықпал етеді. Лауазымды тұлғалар мен мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаудың мақсаты бюджеттік қаржыны басқару тиімділігін, мемлекеттік қызметтер көрсетулердің сапасын, персоналды басқару, ақпараттық технологияларды қолдануды және т.б. қосқанда оларға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруының тиімділігін анықтау болып табылады.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығымен бекітілген орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқару органдарының қызметі тиімділігін жыл сайын бағалау Жүйесіне сәйкес тиімділікті бағалау ұстанымдары:
– заңдылық ұстанымы – тиімділікті бағалауды Қазақстан Республикасы
заңнамасына қатаң сәйкестікте жүргізу;
– объективтілік ұстанымы – тәуелсіз бағалауды жан-жақты және толық өткізу, мүдделер қақтығысын болдырмау;
– дұрыстық ұстанымы – тиімділікті бағалау нәтижелерінің тиісті құжаттармен расталуы;
– мөлдірлік ұстанымы – ақпарат көздерінің шығу тегін тексеру мүмкіндігі;
– жариялылық ұстанымы – құпиялылық режімін қамтамасыз ету мен заңмен қорғалатын қызметтік немесе өзге де құпияны қорғауды есепке ала отырып, тиімділікті бағалау нәтижелерін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау болып табылады.

Тиімділікті бағалау үшін ақпарат көздері:

– жүргізілген жұмыс туралы есептер мен ресми статистикалық мәліметтер;
– уәкілетті өкілдердің лауазымды тұлғалар мен мемлекеттік органдарға баға
беруге өткізген тексерулерінің нәтижелері;
– басшылық пен жоғары тұрған мемлекеттік органдардың тапсырмаларын
орындауға бақылау жасаудың нәтижелері;
– тәуелсіз сарапшылардың қорытындылары мен әлеуметтік зерттеулердің
нәтижелері және басқалар болуы мүмкін.
Тиімділікті бағалауды өткізу кезеңі графикке сәйкес (тоқсан сайын немесе жыл сайын) белгіленеді. Бағалау нәтижелерімен келіспеген жағдайда мемлекеттік органның бағаланатын қызметкері бағалау нәтижелеріне белгіленген тәртіппен шағымдануға құқылы.

Есептеу үшін формулалар

Мемлекеттік еңбек инспекциясы қызметінің тиімділігін бағалау Комитет
төрағасының 18.05.2012 жылғы № 37-Ө-к бұйрығымен бекітілген ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Бақылау және әлеуметтік қорғау жөніндегі комитеті аумақтық органдарының қызметі тиімділігін бағалау әдістемесіне сәйкес мынадай критерийлер бойынша жүргізіледі:

– ағымдағы жылға арналған тексерулер өткізу жоспарын орындаудың
уақтылығы мен толықтығы (бағалау жыл қорытындылары бойынша
жүргізіледі);
– осы бағыт шеңберінде ағымдағы жылға арналған тексерулер өткізу жоспарын орындаудың уақтылығы мен толықтығын Комитеттің тиісті аумақтық органы есептік кезең үшін бағалайды;
– бағалауды белгілі бір кезең үшін тексерулер өткізу жоспарының орында-
луы туралы Комитеттің аумақтық органы ұсынған мәліметтері негізінде
Жұмысшы топ жүзеге асырады;
– Комитеттің тиісті аумақтық органының ағымдағы жылға арналған
тексерулерді өткізу жоспарының орындалу толықтығының пайызы мынадай формула бойынша есептеледі:
ЖО = (Тс.-Кс) / Ж х 100, мұндағы:
ЖО – ағымдағы жылдағы тексерулер өткізу жоспарының орындалуы;
Тс – ағымдағы жылдағы өткізілген тексерулер саны;
Кс – тексерулер жоспарына енгізілген, тексеру уақытында таратылған (банкрот) болып жарияланған немесе өндірістік қызметі жоқ кәсіпорындар саны;
Ж – ағымдағы жылға арналған тексерулер жоспары.
90,9 %-ға дейін – 0 балл;
91–93,9 %-ға дейін – 2 балл;
94–96,9 %-ға дейін – 3 балл;
97–98 % – 5 балл;
98,1–99 % – 7 балл;
99,1–99,9 % – 9 балл;
100 % – 10 балл.
– өндірістегі жазатайым оқиғаларды уақтылы тергеп-тексерілуі және өз құзіреті шектерінде азаматтардың құқықтарын сақтау мен қорғауды қамтамасыз ету;
– осы бағыттың шеңберінде Комитеттің тиісті аумақтық органының есептік кезең үшін өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруінің уақтылығы бағаланады;
– бағалауды Комитеттің аумақтық органының белгілі бір кезең үшін тексерулер өткізу жоспарының орындалуы туралы ұсынған мәліметтерінің негізінде Жұмысшы тобы жүзеге асырады;
– сот-медициналық сарптама органдарына сұратулар жіберу талап етілетін жазатайым оқиғаларды қоспағанда.
Есептеуге арналған формула мынадай болып табылады:
У = (Ст. ж/о. –Жс) / Сж/о х 100, бұл жердегі:
У – жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің уақтылығы;
Ст. ж/о – тергеп-тексерілген жазатайым оқиғалардың саны;
Жс – сот-медициналық сараптама органдарына сұратулар жіберу талап
етілетін жазатайым оқиғалардың саны;
Сж/о – болып өткен жазатайым оқиғалардың саны;
90,9 %-ға дейін – 0 балл;
91–93,9 %-ға дейін – 2 балл;
94–96,9 %-ға дейін – 3 балл;
97–98 % – 5 балл;
98,1–99 % – 7 балл;
99,1–99,9 % – 9 балл;
100 % – 10 балл.
Жұмыс берушілердің мемлекеттік еңбек инспекторларының айқындалған
бұзушылықтарды жою жөніндегі нұсқамаларын өз уақытында орындауына бақылауды қамтамасыз ету;
Осы бағыттың аясында+ есептік кезең қорытындылары бойынша еңбек
заңнамасының айқындалған бұзушылықтарды жоюдың толықтығы бағаланады;
Бағалауды Комитеттің аумақтық органының белгілі бір кезең үшін тексерулер өткізу жоспарының орындалуы туралы ұсынған мәліметтерінің негізінде Жұмысшы тобы жүзеге асырады.
Еңбек заңнамасының айқындалған бұзушылықтарын жою (ЖОЕ) мынадай формула бойынша есептеледі:
Жое = Сж.б. / Са.б. х 100, мұндағы:
Жое – еңбек заңнамасының айқындалған бұзушылықтарын жою;
Сж.б. – еңбек заңнамасының жойылған бұзушылықтарының саны;
Са.б. – еңбек заңнамасының айқындалған бұзушылықтарының саны.
90,9 %-ға дейін – 0 балл;
91–93,9 %-ға дейін – 2 балл;
94–96,9 %-ға дейін – 3 балл;
97–98 % – 5 балл;
98,1–99 % – 7 балл;
99,1–99,9 % – 9 балл;
100 % – 10 балл.

Дереккөз: «ACTUALIS: Кадрлық іс» электрондық жүйесі, тегін демо-қолжетімділік алу 

Мы в соцсетях
Простите, что мы прерываем ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.
Предлагаем вам зарегистрирроваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты, а вы получите:
  • доступ к 8 500+ полезным статьям
  • 10 500+ актуальных ответов от ведущих экспертов
  • шаблоны документов, пошаговые инструкции
  • ежедневно обновляемая информация
  • приглашение на участие в семинарах и вебинарах 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
1 минута, и вы продолжите чтение
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль