text
Справочник кадровика

Өндірістегі жазатайым оқиға туралы акт

  • 18 февраля 2015
  • 1736

Жазатайым оқиға туралы актіні растайтын ресми құжат болып табылады байланыс, жазатайым оқиға өндіріспен және құқық беретін қызметкерге келтірілген зиянды өтеу

Оны ресімдеудегі шегіністер зардап шегушінің денсаулығына келтірілген залалдың орнын толтыру кезінде қиындықтар туындатуы мүмкін. 2-қосымшаға ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2013.27.08 № 400-ө-м бұйрығымен өзгерістер енгізілді


Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің
2009 жылғы 3 наурыздағы № 74-ө бұйрығына
2-қосымша


Бекітемін:
Жұмыс беруші ___________ ___________________
(қолы) (Т.Ә.А.)
200__жылғы «___»_____________
Мөрдің орны

Өндірістегі жазатайым оқиға туралы
№ _______ Акті

Кодтар
1. Жұмыс берушінің толық атауы, қызметінің түрі ______________ «_____»

1) жұмыс берушінің салықтық тіркеу нөмірі _ _______________________
(2013 жылдың қаңтарынан бастап.: жұмыс берушінің жеке тұлғасы үшін – жеке сәйкестендіру нөмірі; жұмыс берушінің
заңды тұлғасы үшін – бизнес сәйкестендіру нөмірі. (Ескерту автордікі)
2) жұмыс берушінің мекен-жайы: облысы, ауданы ____________________________________________
қаласы, көшесі, үйі № _ _____________________ «___»
3) жазатайым оқиғаның болған уақыты «______» «_____» «_____» «______»
(уақыты) (күні) (айы) (жылы)
4) жазатайым оқиға болған жер ____________________________________________________________
(цехты, учаскені, жолды, сондай-ақ жабдықты немесе машинаны көрсету керек)
5) жазатайым оқиғаға әкеп соққан оқиғаның түрі _____________________________________________________ «______»
2. Зардап шегушінің тегі, аты, әкесінің аты ___________________________________________________
3. Жынысы: (еркек, әйел)_ _______________________________________________________ 
4. Жасы (толық жасының саны көрсетілсін) _________________________________________ «______»
5. Кәсібі, лауазымы _______________________________________«______»
6. Жұмыс істеп жүргенде жазатайым оқиғаға (кәсіби ауыру) душар болған
кездегі осы кәсібі бойынша еңбек стажы _ __________________________________________ «______»
7. Нұсқаулық беру және білім тексеруді өткізу күні:
1) кіріспе ______________________________________________________________________________
2) бастапқы (қайталама) ______________________________________________________________

3) білімін тексеру ______________________________________________________________
8. Медициналық тексеруден өткен күндері:
1) алдын ала ______________________________________________________________
2) кезеңдік ______________________________________________________________
9. Жұмыстың басталуынан бастап толық сағат саны _ ________________________________ «______»
10. Жазатайым оқиғаның мән-жайы ________________________________________________________
_______________________
11. Негізгі себептері:
1) ___________________________________________________ «______»
2) ___________________________________________________ «______»
(жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру комиссиясының қортындысына сәйкес)
12. Жазатайым оқиғаның көрген адамдар ______________________________________________________________
     (Т.А.Ә., лауазымы)
13. Зардап шегушінің жазатайым оқиға кезіндегі хал-жайы______________________________________
(медициналық-сот сараптамасы қорытындысына сәйкес)
14. Жарақат ауырпалығының дәрежесі _____________________________________________ «_____»
(жеңіл, орташа, ауыр, қайтыс болды)
15. Диагнозы ______________________________________________________________  (ауыр кәсіби ауру мен улану диагнозын көрсету)
16. Жазатайым оқиғаның себептерін жою жөніндегі және жазатайым оқиғалардың алдын алуға бағытталған іс-шаралар ______________________________________________________________
(негізгі іс-шараларды орындау мерзімдерімен қоса көрсету)
17. Кінә дәрежесі: жұмыс берушінің ___________________, қызметкердің _________________________
Актіні жасаған:
Жұмыс берушінің өкілі _______________ ____________________
(қолы) (Т.А.Ә., лауазымы)
Қызметкердің өкілі _______________ ____________________
(қолы) (Т.А.Ә., лауазымы)
Мына адамның қатысуымен:
Мемсанэпидқадағалау өкілі ___________________________________
(қолы, Т.А.Ә., лауазымы)

Бұйрықта сондай-ақ өндірістегі жазатайым оқиға туралы актіні толтыруға
түсінідірмелер, жазатайым оқиғалар түрлерінің жіктеуіштері мен себептері,
ауыртпалық деңгейі және қолданылатын сөз тіркестерінің, терминдер мен
белгілеулердің оқылулары да берілген.

Өндірістегі жазатайым оқиға туралы
актіні толтыруға түсіндірмелер

Акт жалпы қабылданған (белгіленген) терминдерге және осы актіге қосымша арнайы әзірленген жіктемелерге сәйкес толтырылатын мәтін және кодтар бөліктерінен тұрады.
Кодтауды жұмыс беруші жүргізеді.
1-тармақ. Ұжымның толық атауы көрсетіледі, ал қызметінің түрі ЭКТЖЖ
жіктеуішіне сәйкес кодталады.
2) тармақша. Аумағы ӘАОБЖ бойынша кодталады.
3) тармақша. Уақыты, күні мен айы олардың реттік нөмірімен, жылы соңғы екі санмен кодталады. Мысалы: 11 сағат 45 минут, 22 маусым, 2000 ж. – «11» «22» «06» «00».
1-тармақтың 5) тармақшасы. Жазатайым оқиғаға әкеп соққан оқиғаның түрі қоса беріліп отырған жіктеуішке сәйкес толтырылады және кодталады.

Жіктеуіште
Жазатайым оқиғаға әкеп соққан оқиғаның түрі

1. Ұйымның көлігінде болған жол-көлік оқиғасы
2. Қоғамдық көлікте болған жол-көлік оқиғасы
3. Жеке меншік көлікте болған жол-көлік оқиғасы
4. Теміржол көлік оқиғасы
5. Әуежол көлігі оқиғасы
6. Сужол көлігі оқиғасы
7. Зардап шегушінің құлауы
8. Зардап шегушінің биіктен құлауы
9. Заттардың, материалдардың, жердің және т.б. құлауы, қирауы, опыры-
луы
10. Қозғалып жүрген, ұшып жүрген, айналмалы заттар мен бөлшектердің
әсері
11. Электр тоғымен зақымдану
12. Шектен тыс температуралардың әсері (өрт)
13. Зиянды және қауіпті өндірістік факторлар мен заттардың әсері
14. Иондаушы сәулелердің әсері
15. Шамадан тыс жүктемелер
16 Жануарлармен және жәндіктермен жанасу нәтижесіндегі зақымдану
17. Суға бату
18. Кісі өлтіру немесе денесіне зақым келтіру
19. Сұрапыл зілзала кезінде зақымдану
20. Кәсіби ауыру және улану
21. Оқиғалардың басқа түрі
3-тармақ. Жынысы кодталады: 1-еркек; 2-әйел.
4-тармақ. Жазатайым оқиғаға душар болған сәтінде зардап шегушінің толық жасының саны көрсетіледі және кодталады. Мысалы: 35 жас 3 ай – «35».
5-тармақ. Кәсібі (лауазымы) КҚТРЖС бойынша кодталады.
6-тармақ. Оқиға болған кездегі жұмысындағы еңбек стажының толық саны көрсетіледі. Мысалы: 15 жыл 8 ай – «15».
Егер стажы бір жылдан кем болса, мәтіндік бөлігінде айлардың (күндердің) саны көрсетіледі, ол 00 болып кодталады. Мысалы: 9 ай 2 күн – «00».
9-тармақ. Зардап шегушінің жұмысы (ауысымның) басталуынан жазатайым оқиға болған кезге дейінгі толық сағаттар саны көрсетіледі және кодталады.
11-тармақ. Қоса беріліп отырған жіктеуішке сәйкес жазатайым оқиғаның екі себебіне дейін (жазатайым оқиғаның себептері) – негізгі (бірінші болып кодталады) және жанамасы көрсетіледі және кодталады.


Жіктеуіштер
(жазатайым оқиғаның себептері)


1. Жұмыс аймағындағы ауаның шамадан тыс тозаңдануы мен газдануы
2. Шудың жоғары деңгейі
3. Тербелістің жоғары деңгейі
4. Иондаушы сәулелердің жоғары деңгейі
5. Жұқпалы ауру көздерімен қарым-қатынас (аурудың атауы көрсетіледі)
6. Шамадан артық жүктің адам организміне әсері
7. Машиналар, тетіктер және жабдықтардың құрылысындағы кемшіліктер
8. Ақаулы машиналарды, тетіктерді және жабдықтарды пайдалану
9. Технологиялық процестердің бұзылуы
10. Көлік құралдарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптарының бұзылуы
11. Автожол қозғалысы ережелерінің бұзылуы
12. Теміржол қозғалысы ережелерінің бұзылуы
13. Әуежол қозғалысы ережелерінің бұзылуы
14. Сужол қозғалысы ережелерінің бұзылуы
15. Авариялар
16. Жұмыс жүргізудің қанағаттанғысыз ұйымдастырылуы
17. Ғимараттардың, құрылыстардың техникалық қанағаттанғысыз жай-
күйі, аумақтардың ұсталуы, жұмыс орындарының ұйымдастырылуындағы кемшіліктер
18. Еңбек қауіпсіздігі тәсілдерін оқытудағы кемшіліктер
19. Жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілмеуі немесе қолданбауы
20. Ұжымдық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілмеуі
21. Еңбек және өндіріс тәртіптерін бұзу
22. Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі ережелерін бұзу
23. Белгіленген еңбек режимін бұзу
24. Зардап шегушінің өрескел абайсыздығы
12-тармақ. Жазатайым оқиғаның болғандығын тікелей көргендердің тегі,
аты, әкесінің аты көрсетіледі.
13-тармақ. Медициналық сот сараптамасының қорытындылары болғанда зардап шегушінің нақты жай-күйі, яғни алкогольді немесе есірткілі масаң күйде болуы көрсетіледі. Егер медсотсарапы өтпесе, мұндай жағдайда «медсотсарапы өткізілмеді» деп көрсетіледі.
14-тармақ. Зардап шегушінің жарақат ауыртпалығының дәрежесі медициналық ұйымның жазатайым оқиға сәтіндегі қорытындысы негізінде толтырылады.

Зардап шегушінің жарақат ауыртпалығының дәрежесі

01. Жеңіл жарақат
02. Орташа жарақат
03. Ауыр жарақат
04. Қайтыс (қаза) болды
15-тармақ. Кәсіптік науқас сарапшылар комиссиясының қорытындысы
негізінде толтырылады.
Ауыр кәсіби ауру мен өндірістегі улану жағдайы өндірістегі жазатайым оқиға туралы актімен осы нысанда Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 23 маусымдағы № 294 бұйрығымен бекітілген Кәсіби аурулар мен улануларды тергеу, тексеру, есепке алу және олар бойынша есеп беру ережесіне 
сәйкес жиналған құжаттардың негізінде ресімделеді.
Бұл жағдайда өндірістегі жазатайым оқиға туралы актіге Мемсанэпидқадағалау өкілі қол қояды.
10, 11 және 16-тармақтар өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру
жөніндегі комиссияның қорытындылары негізінде толтырылады.
17-тармақ. Егер зардап шегушінің өзінің өрескел абайсыздығы оның
денсаулығына келетін зиянның пайда болуына немесе көбеюіне әсер етсе, бұл жағдайда жұмыс беруші мен зардап шеккен қызметкер кінәсінің дәрежесін осы жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру комиссиясы пайызбен белгілейді. Егер қызметкер тарапынан өрескел абайсыздық болмаса, онда 17-тармақ жұмыс берушінің кінәсі – 100 %, ал қызметкердің кінәсі – 0% болып толтырылады.

Ескерту:

ҚР Еңбек кодексінің 326-бабының 4-тармағына сәйкес әрбір жазатайым оқиғаны тергеп тексеру аяқталғаннан кейін жұмыс беруші үш күннен кешіктірмей зардап шеккен адамға немесе оның сенімді адамына жазатайым оқиға туралы актіні береді, актінің бір данасы жұмыс берушімен тиісті шарттық қатынастары бар сақтандыру ұйымына, ал
екіншісі – мемлекеттік еңбек инспекциясына қағаз және электрондық тасымалдаушта беріледі.
Уланған жағдайда актінің көшірмесі сондай-ақ халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік органға беріледі.


Осы Актіде қолданылатын кейбір сөз тіркестерінің,
терминдері мен белгілердің жазылуы


1. ҚР МЖ КТЖЖ – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеуіші.
экономикалық кәсіп түрінің жалпы жіктемесі.
2. МЕМСТ – Мемлекеттік стандарт.
3. СТН – салық төлеушінің тіркеу нөмірі
4. ТДҚЛЖМЖЖ – Тарифтік дәреженің және қызметкер лауазымының,
жұмысшы мамандығының жалпы жіктемесі.
5. ШҚР – шектеулі рұқсат етілетін концентрациялар.
6. ШРД – шектеулі рұқсат етілетін деңгей.
7. ӘАОБЖ – әкімшілік-аумақтық органдарды белгілеу жүйесі.
8. МБОБЖ – мемлекеттік және шаруашылық басқару органдарын белгілеу
жүйесі.
9. ЕҚСЖ – еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі.
ҚР ЕК 326-бабының 1-тармағына сай жазатайым оқиға туралы акт толтырылып, оған ЕҚжЕҚ қызметінің және ұйым бөлімшесінің басшылары, сондай-ақ ұйым қызметкерлерінің өкілдері қол қояды және оны жұмыс беруші бекітіп, ұйымның мөрімен расталады.
Улану жағдайларында жазатайым оқиға туралы актіге халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік органның өкілі де қол қояды. Егер жұмыс беруші жеке тұлға болса, жазатайым оқиға туралы акт толтырылып, оған жұмыс беруші қол қояды және нотариалды түрде расталады.
Жазатайым оқиға туралы актінің барлық тармақтарын дұрыс толты-
ру маңызды, өйткені бұдан кейінгі уақытта зардап шегуші, сондай-ақ жұмыс беруші немесе талдау жасайтын мемлекеттік еңбек инспекторы үшін де белгілі бір қиындықтар туындайтын болады.
Мысалы, актіде тар бағыттағы мамандықтар, кәсіптер үшін ғана түсінікті
ерекшелік қысқартуларын қолданбаған жөн. Мысалы, ВЛ, ТПР, ТКНД, ТПП, МКПП және басқалар. Кәсіпті көрсету кезінде сондай-ақ, зардап шегушінің біліктілік анықтамалықтар белгілеген тәртіппен бекітілген тиісті нақты лауазымын көрсету қажет. Мысалы, қызметтік және өндірістік үй-жайларды тазалаушының орнына техникалық қызметшіні және осыған ұқсас: қосалқы жұмысшыны, жертөлелік жұмысшы, жөндеу жұмысшысы, кран жұмысшысын және т.б. көрсетпеген дұрыс. Зардап шегушінің жазатайым оқиға кезіндегі толық жасын көрсете отырып, оның туған
күнін көрсетудің қажеті жоқ. Жұмыс стажын көп жағдайдағы жалпы еңбек стажымен емес, орындау кезінде жазатайым оқиға (кәсіптік ауру) болып өткен кәсіп бойынша көрсету қажет, кейде стажға оқу орындарындағы оқу, сондай-ақ армияда қызмет ету мерзімі де енгізіліп жатады. Мысалы, 20 жыл стажы бар пісіруші бар-жоғы 10
күн тракторшы болып жұмыс істеген кезде жарақат алды. Сондай-ақ медициналық тексерулерден, нұсқамалар мен білімін тексеруден өткені туралы мәліметтер де маңызды, оларды тиісті анықтамалар, актілер, журналдар және хаттамалардың негізінде көрсету қажет. Қайталау нұсқамасын көрсету кезінде бірнеше датаны көрсетпеген жөн, ең соңғы қайталау нұсқамасының датасын көрсету қажет.
Өндірістегі жазатайым оқиға туралы акт тергеп-тексеру материалдарына
сәйкес ресімделуге тиіс. Арнаулы тергеп-тексеру кезінде өндірістегі жазатайым оқиға туралы акт арнаулы тергеп-тексеру материалдарына сәйкес ресімделеді және оған жұмыс беруші және қызметкердің өкілдері қол қояды және жұмыс берушімен бекітіледі.
Егер өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру кезінде комиссия зиянның туындауына немесе ұлғаюына өрескел абайсыздық себеп болғанын анықтаса, онда комиссия тараптардың аралас жауапкершілігін қолданып, қызметкер мен жұмыс берушінің кінәсін процентпен айқындайды.
Егер жәбiрленушiнiң өзiнiң өрескел абайсыздығы зиянның пайда болуына немесе ұлғаюына себеп болса, жәбiрленушi мен зиян келтiрушi кiнәсiнiң дәрежесiне қарай өтеу мөлшерi азайтылуға тиiс (ҚР АК 935-бабының 2-тармағы).
Тараптардың (зардап шегуші мен жұмыс берушінің) аралас жауапкершілігі
белгіленген жағдайда арнайы тергеп-тексеру актісін және жазатайым оқиға туралы актіні ресімдеу кезінде жазатайым оқиғаның бірінші және негізгі себебі зардап шегушінің өрескел абайсыздығы болып табылғанын көрсету қажет. Жазатайым оқиға себептерінде зардап шегушінің өрескел абайсыздығы болмаған кезде аралас жауапкершілікті қолдану заңды емес.
Тергеп-тексерудің нәтижесімен келіспеген немесе жазатайым оқиға туралы акт өз уақытында ресімделмеген жағдайда зардап шегуші немесе оның сенімді тұлғасы, ұйым қызметкерлерінің өкілі жұмыс берушіге жазбаша түрде жүгінуге құқылы, жұмыс беруші олардың өтінішін он күн мерзім ішінде қарауға және мәні бойынша шешім қабылдауға міндетті.

Дереккөз: ACTUALIS: Кадрлық іс» электрондық жүйесі, тегін демо-қолжетімділік алу

Мы в соцсетях
Простите, что мы прерываем ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.
Предлагаем вам зарегистрирроваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты, а вы получите:
  • доступ к 8 500+ полезным статьям
  • 10 500+ актуальных ответов от ведущих экспертов
  • шаблоны документов, пошаговые инструкции
  • ежедневно обновляемая информация
  • приглашение на участие в семинарах и вебинарах 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
1 минута, и вы продолжите чтение
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль