Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі шараларды қаржыландыру

916
Жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жүзеге асырылады жұмыс берушінің қаражаты есебінен және тыйым салынбаған заңнамасына сәйкес Қазақстан

Кәсіпорындар жыл сайын ұжымдық шарттар немесе келісімдер , сондай-ақ жұмыс берушінің актілері бойынша еңбекті қорғауға қажетті қаржы бөледі. Олар тек қана қызметкерлерді сауықтыру және олардың еңбек жағдайларын жақсартуға жұмсалуы тиіс.

Жұмыс берушінің есебінен

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды қаржылан-
дыру жұмыс берушінің қаражаты және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен жүзеге асырылады.
Қызметкерлер бұл мақсаттарға шығынданбайды. Қаражат көлемі ұжымдық шартпен немесе жұмыс берушінің актісімен айқындалады (ҚР Еңбек кодексінің 318 бабы).
Бұл қаражат (ол бар болған кезде) ұжымдық шартпен айқындалуы, жұмыс берушінің өз қызметін қаржылық жоспарлау құжаттарына (бизнес-жоспар және басқалар) енгізілуі тиіс, және жұмыс беруші персонал еңбегін қорғау мен еңбек жағдайларын жақсарту бағдарламалары мен жоспарларын бұл жағдайларды кауіпсіз жағдайларға әкелу үшін жеткілікті көлемде қаржыландыруды қамтамасыз етеді. Ұжымдық шарттың немесе келісімнің талаптары заңнамамен көзделген талаптардан нашар болмауы тиіс.
Еңбекті қорғау жағдайларын жақсарту жөніндегі шараларды жоспарлау –
бұл берілген уақыт кезеңінде кәсіпорындарда еңбекті қорғау проблемаларын шешу жөніндегі мақсаттар мен міндеттерді белгілеу, бөлімшелер мен лауазымды тұлғаларға негізделген тапсырмалар белгілеу.

Жоспарлау бағдарламалары мынадай шараларды қамтуы тиіс:

– ұйымдастырушылық (еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру мен үйлестіру бойынша);
– техникалық (еңбек қауіпсіздігін техникалық қамтамасыз ету бойынша);
– тиісті санитарлық-тұрмыстық жағдайларды қамтамасыз ету және емдік-
профилактикалық жұмыс бойынша;
– әлеуметтік-экономикалық (тегін тамақтандыруды ұйымдастыру, жарақатсыз және қауіпсіздік техникасын бұзушылықсыз жұмысқа ынталандыру);
– еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша ғылыми-зерттеу
жұмыстарының жүргізілуіне байланысты шаралар.

Ұйымдастырушылық шаралардың қатарына:

– лауазымдық нұсқаулықтарда барлық қызметкерлердің еңбекті қорғау
саласындағы құқықтары мен міндеттерін анықтау;
– еңбекті қорғауды басқару жүйесін жасау;
– еңбекті қорғау қызметі туралы ережені бекіту;
– оқыту мен нұсқамаларды ұйымдастыру;
– еңбекті қорғау жөніндегі кабинет пен бұрыштарды ұйымдастыру;
– қызметкерлерді жеке қорғану құралдарымен (ЖҚҚ) және қобдишалармен қамтамасыз ету;
– зиянды және қауіпті факторларды бақылауды ұйымдастыру және т.б. кіреді.

Техникалық шаралардың ішінде мыналар көзделуі мүмкін:

– жабдықтарды жаңғырту;
– зиянды және қауіпті факторлардың әсерінен қорғау және сигналдандыру
жүйелерін енгізу;
– технологиялық процестерді автоматты, жартылай автоматты және
қашықтықтан басқару жүйелерін, технологиялық режімдерді автоматты
басқару жүйелерін енгізу;
– жұмыстар технологиясын ішінара өзгерту;
– қауіпті және зиянды факторлардың деңгейлерін төмендету жөніндегі шаралар;
– өндірістік жабдықтардың орналасуын қайта жоспарлау;
– жаңа есік ойықтарының, далдалардың, тамбурлардың және т.б. құрылғысы;
– шикізатты, өнімді және т.б. жинастыруды, тасымалдауды механикаландыру және т.б.
Кәсіпорын дамуының техникалық-экономикалық бағыты цехтарды,
учаскелерді қайта құруды, жабдықтарды жаңғыртуды, еңбек жағдайлары мен еңбек қауіпсіздігін жақсарту мақсатымен жаңа техника мен технологияны пайдалануды көздеуі тиіс.

Тиісті санитарлық-тұрмыстық жағдайлар мен емдік-профилактикалық жұмысты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар қатарына:

– қолданыстағы үй-жайларды, гардеробтарды, душтарды, жуынатын орындарды, әйелдердің жеке гигиенасына арналған үй-жайларды, демалыс бөлмесін, демалыс бұрыштарын,қызметкерлер жылынуға арналған үйжайларды, стационарлық немесе жылжымалы асханаларды, тамақ ішетін бөлмелерді, ЖҚҚ-н тазарту және жөндеу бөлмелерін, кептіргіштерді, жылулық өтпелерді, тамбурларды, моншаларды және т.б. кеңейту немесе жаңаларын пайдалануға беру;
– медициналық тексерулерді ұйымдастыру;
– еңбек пен демалыстың оңтайлы режімдерін енгізу;
– қолданыстағы фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық пункттерінің үйжайларын, психологиялық босаңсу бөлмелерінің, ингаляторийлер, фо-
тарийлер, емдәмдік залдар және т.б. үй-жайларын қайта құру немесе
жаңаларының құрылысы;
– түнгі ауысымдарда жұмыс істеушілер үшін ыстық тамақты ұйымдастыру;
– әр түрлі медициналық процедуралық жабдықтарды, спорт залдары мен
алаңдарына жабдықтар орнату;
– өндірістік гимнастиканы енгізу;
– ауызсумен жабдықтауды ұйымдастыру;
– ұйым жанындағы демалыс үйлері мен базаларын, емхананы жабдықтау
және т.б. енеді.

Мынадай әлеуметтік-экономикалық шаралар көзделуі мүмкін:

– тегін түскі астарды ұйымдастыру;
– жарақатсыз және қауіпсіздік техникасын бұзусыз жұмысқа ынталандыру;
– қызметкерлерді аурудың салдарынан еңбекке уақытша қабілетсіздіктен,
сондай-ақ өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардан міндетті сақтандыру және т.б.
Жоспарлаудың әлеуметтік тарауларында сондай-ақ тұрғын үй, балалар
бақшасын, бөбекжайлар, профилакторийлер және т.б. салу немесе үлестік қатысу көзделуі мүмкін.
Еңбекті қорғау жағдайларының жай-күйіне тәуелсіз объективті баға, ұсынымдар мен шешімдердің әзірлемелерін алу үшін ғылыми-зерттеу ұйымдарын, зертханаларды тартқан жөн.

Зерттеулердің тақырыптамасы өзіне:

– еңбек жағдайларын зерделеуді;
– жұмыс орындарын аттестаттауды өткізуді;
– еңбек жағдайларына сараптаманы;
– жарақаттануды талдауды;
– еңбекті қорғау жөнінде әр түрлі ұсынымдарды, нұсқаулықтарды және де
басқа құжаттарды әзірлеуді;
– нақты міндеттерді шешуді;
– қауіпсіздік параметрлерін неегіздеуді; баламалы нұсқаларды талдауды және т.б. қамтуы мүмкін.
Бұл шаралар шарттық негізде жүргізіледі.
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі шараларды іске асырудың
нәтижелері:
– еңбек жағдайлары жақсартылатын тұлғалардың саны;
– авариялар мен жазатайым оқиғалар санының қысқаруы;
– емдік-профилактикалық шаралардан сауықтыру әсері;
– жазатайым оқиғалар мен ауруға шалдығушылықтан болатын экономикалық залалды болғызбаудың шамасы болуы мүмкін.
Жоспарланған шараларды ендірудің барысы туралы барлық ақпарат
оның орындалуына ұдайы бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлғаға
келіп түсуі тиіс.
Жоспарлаудың мақсаты өндірістік жарақаттануды қысқарту, кәсіптік ауруға шалдығушылықты төмендету, қызметкерлерге еңбектің салауатты және қауіпсіз жағдайларын жасау, еңбектің зиянды және қауіпті жағдайларында жұмыс істейтіндердің санын барынша азайту және т.б. Жоспарланған шаралар нақты және көлемдерімен және қаржыландыру көздерімен байланысты болуы тиіс.
Жаңадан туындаған міндеттерді шешу, мысалы, мемлекеттік бақылау органы инспекторының ұйғарымын орындау, аварияларды немесе жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің нәтижелері бойынша әзірленген шараларды іске асыру үшін қаржыландырудың қажетті мөлшерін бөлумен шұғыл жоспарлау жүзеге асырылуы мүмкін.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі шараларды жоспарлаудың
міндеттері:

– қызметкерлердің еңбек жағдайларын нашарлатуға әкелетін немесе әкелуі
мүмкін себептер мен факторларды айқындау;
– қысқа мерзімде, ең аз шығындармен қауіпсіздік жағдайларын барынша
жақсарту мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін басымдыққа ие
бағыттарды таңдау;
– тиісті ұйымдастырушылық, техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдік-
профилактикалық, әлеуметтік-экономикалық шараларды әзірлеу және
іске асыру болып табылады. Бағдарламаларды әзірлеу үшін ақпараттық
база қызметін біріншіден, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі
заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер атқарады.
Шараларды әзірлеген кезде өндірістегі жазатайым оқиға туралы актілерді,
өндірістік жарақаттану бойынша есептіліктің статистикалық формаларын, өндіріс объектілерін еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудың мәліметтерін, еңбек жағдайларының сараптамасын, тексерулердің нәтижелерін, қадағалау және бақылау органдарының, жоғары тұрған басқару органдарының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңнаманың сақталуына бақылауының ұйғарымдарын,
жұмыс берушінің актілерін, еңбекті қорғау жөніндегі комитет (комиссия) жұмысының материалдарын, кәсіподақтық және қоғамдық ұйымдар мен қызметкерлердің, оның ішінде еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектордың ұсыныстарын қамтитын, ұйымдағы істердің жағдайы туралы нақты ақпаратқа сүйену қажет. Қолда бар ақпаратты пайдалана отырып, жарақаттану мен ауруларға әкелетін еңбек жағдайларының жай-күйіне талдау жасауды жүргізу және еңбек қауіпсіздігі және
Еңбек заңнамасының сақталуына бақылау еңбекті қорғау мәселелері бойынша жұмыс деңгейін бағалау қажет. Жарақаттануға
талдау жасауға ерекше назар аударылуы тиіс.
Шараларды таңдау кезінде өліммен немесе ауыр жарақат алумен аяқталатын қауіптіліктерді жоюға бағытталған шаралар басымдыққа ие шаралар болып табылады.
Сондай-ақ ұйымда еңбек жағдайларын жақсарту мен салауаттандыру жөніндегі жоспардың жобасы өндірістік объектілерді аттестаттаудың нәтижелері бойынша дайындалады, ол ескірген техника мен жабдықтарды алмастыруды, өндірістік процесс технологиясын жетілдіруді, еңбектің тиісті жағдайларына жеке және ұжымдық
қорғану құралдарын қолдануды, сауықтыру шаралары мен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды ұйымдастыру жөніндегі шараларды, сондай-ақ барлық жұмыс орындарын еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сәйкестікке келтіруді көздеуі тиіс.

Дереккөз: «ACTUALIS: Кадрлық іс» электрондық жүйесі, тегін демо-қолжетімділік алу Вопросы по теме

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


© 2007–2017  «Кадры и охрана труда  МЦФЭР - Казахстан» 

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции  «Кадры и охрана труда МЦФЭР - Казахстан». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РК.

По вопросам подписки обращайтесь:        +7 (727) 323-62-12/13

По вопросам клиентской поддержки:          +7 (727) 237-77-04


  • Мы в соцсетях
Сайт предназначен для специалистов по кадровому делу, охране труда и делопроизводству

Чтобы продолжить чтение, пожалуйста 
зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет всего минуту, а вы получите:
  • доступ к 1 500+ полезным статьям
  • 2 500+ актуальных ответов от ведущих экспертов
  • шаблоны документов, пошаговые инструкции
  • ежедневно обновляемая информация
  • приглашение на участие в семинарах и вебинарах 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль