Справочник кадровика

Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі шараларды қаржыландыру

  • 14 декабря 2018
  • 1751
Финансирование ОТ. Журнал
Финансирование ОТ. Журнал "Охрана труда. Казахстан"

Жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жүзеге асырылады жұмыс берушінің қаражаты есебінен және тыйым салынбаған заңнамасына сәйкес Қазақстан

Кәсіпорындар жыл сайын ұжымдық шарттар немесе келісімдер , сондай-ақ жұмыс берушінің актілері бойынша еңбекті қорғауға қажетті қаржы бөледі. Олар тек қана қызметкерлерді сауықтыру және олардың еңбек жағдайларын жақсартуға жұмсалуы тиіс.

Жұмыс берушінің есебінен

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру жұмыс берушінің қаражаты және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен жүзеге асырылады.
Қызметкерлер бұл мақсаттарға шығынданбайды. Қаражат көлемі ұжымдық шартпен немесе жұмыс берушінің актісімен айқындалады (ҚР Еңбек кодексінің 180 бабы).
Бұл қаражат (ол бар болған кезде) ұжымдық шартпен айқындалуы, жұмыс берушінің өз қызметін қаржылық жоспарлау құжаттарына (бизнес-жоспар және басқалар) енгізілуі тиіс, және жұмыс беруші персонал еңбегін қорғау мен еңбек жағдайларын жақсарту бағдарламалары мен жоспарларын бұл жағдайларды кауіпсіз жағдайларға әкелу үшін жеткілікті көлемде қаржыландыруды қамтамасыз етеді. Ұжымдық шарттың немесе келісімнің талаптары заңнамамен көзделген талаптардан нашар болмауы тиіс.

★ ҚЫЗЫҚТЫ САУАЛ ★

Өндірістік жарақат алуына немесе денсаулығының өзге де зақымдануына байланысты жұмыскерге қандай кепілдіктер көзделген және бұрын өндірістік жарақат алған және қазіргі уақытта жұмысын жалғастырып жатқан жұмыскермен еңбек шартын бұзу мүмкін?
Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі шараларды қаржыландыру

Лариса Степуро

эксперт ЭС «ACTUALIS: Кадровое дело», автор ряда изданий Цифрового издательства «МЦФЭР-Казахстан», практикующий юрист, г. Алматы

Жоспарлау бағдарламалары мынадай шараларды қамтуы тиіс

Еңбекті қорғау жағдайларын жақсарту жөніндегі шараларды жоспарлау – бұл берілген уақыт кезеңінде кәсіпорындарда еңбекті қорғау проблемаларын шешу жөніндегі мақсаттар мен міндеттерді белгілеу, бөлімшелер мен лауазымды тұлғаларға негізделген тапсырмалар белгілеу.

– ұйымдастырушылық (еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру мен үйлестіру бойынша);
– техникалық (еңбек қауіпсіздігін техникалық қамтамасыз ету бойынша);
– тиісті санитарлық-тұрмыстық жағдайларды қамтамасыз ету және емдік-профилактикалық жұмыс бойынша;
– әлеуметтік-экономикалық (тегін тамақтандыруды ұйымдастыру, жарақатсыз және қауіпсіздік техникасын бұзушылықсыз жұмысқа ынталандыру);
– еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты шаралар.Тиісті санитарлық-тұрмыстық жағдайлар мен емдік-профилактикалық жұмысты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар қатарына:

– қолданыстағы үй-жайларды, гардеробтарды, душтарды, жуынатын орындарды, әйелдердің жеке гигиенасына арналған үй-жайларды, демалыс бөлмесін, демалыс бұрыштарын,қызметкерлер жылынуға арналған үйжайларды, стационарлық немесе жылжымалы асханаларды, тамақ ішетін бөлмелерді, ЖҚҚ-н тазарту және жөндеу бөлмелерін, кептіргіштерді, жылулық өтпелерді, тамбурларды, моншаларды және т.б. кеңейту немесе жаңаларын пайдалануға беру;
медициналық тексерулерді ұйымдастыру;
– еңбек пен демалыстың оңтайлы режімдерін енгізу;
– қолданыстағы фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық пункттерінің үйжайларын, психологиялық босаңсу бөлмелерінің, ингаляторийлер, фотарийлер, емдәмдік залдар және т.б. үй-жайларын қайта құру немесе жаңаларының құрылысы;
– түнгі ауысымдарда жұмыс істеушілер үшін ыстық тамақты ұйымдастыру;
– әр түрлі медициналық процедуралық жабдықтарды, спорт залдары мен алаңдарына жабдықтар орнату;
– өндірістік гимнастиканы енгізу;
– ауызсумен жабдықтауды ұйымдастыру;
– ұйым жанындағы демалыс үйлері мен базаларын, емхананы жабдықтау және т. б. енеді.

Зерттеулердің тақырыптамасы өзіне:

– еңбек жағдайларын зерделеуді;
– жұмыс орындарын аттестаттауды өткізуді;
– еңбек жағдайларына сараптаманы;
жарақаттануды талдауды;
– еңбекті қорғау жөнінде әр түрлі ұсынымдарды, нұсқаулықтарды және де басқа құжаттарды әзірлеуді;
– қауіпсіздік параметрлерін неегіздеуді; баламалы нұсқаларды талдауды және т.б. қамтуы мүмкін.
Бұл шаралар шарттық негізде жүргізіледі.
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі шараларды іске асырудың нәтижелері:
– еңбек жағдайлары жақсартылатын тұлғалардың саны;
авариялар мен жазатайым оқиғалар санының қысқаруы;
– емдік-профилактикалық шаралардан сауықтыру әсері;
– жазатайым оқиғалар мен ауруға шалдығушылықтан болатын экономикалық залалды болғызбаудың шамасы болуы мүмкін.
Жоспарланған шараларды ендірудің барысы туралы барлық ақпарат оның орындалуына ұдайы бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлғаға келіп түсуі тиіс.
Жоспарлаудың мақсаты өндірістік жарақаттануды қысқарту, кәсіптік ауруға шалдығушылықты төмендету, қызметкерлерге еңбектің салауатты және қауіпсіз жағдайларын жасау, еңбектің зиянды және қауіпті жағдайларында жұмыс істейтіндердің санын барынша азайту және т.б. Жоспарланған шаралар нақты және көлемдерімен және қаржыландыру көздерімен байланысты болуы тиіс.
Жаңадан туындаған міндеттерді шешу, мысалы, мемлекеттік бақылау органы инспекторының ұйғарымын орындау, аварияларды немесе жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің нәтижелері бойынша әзірленген шараларды іске асыру үшін қаржыландырудың қажетті мөлшерін бөлумен шұғыл жоспарлау жүзеге асырылуы мүмкін.

★ ҚЫЗЫҚТЫ САУАЛ ★

ІІ топтағы мүгедекті жұмысқа орналастырған кезде одан ұйымда жұмыс істеу үшін қарсы көрсетім жоқ екені туралы медициналық мекеменің қорытындысын талап ету керек пе?
Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі шараларды қаржыландыру

Лариса Степуро

эксперт ЭС «ACTUALIS: Кадровое дело», автор ряда изданий Цифрового издательства «МЦФЭР-Казахстан», практикующий юрист, г. Алматы

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі шараларды жоспарлаудың
міндеттері

Шараларды әзірлеген кезде өндірістегі жазатайым оқиға туралы актілерді, өндірістік жарақаттану бойынша есептіліктің статистикалық формаларын, өндіріс объектілерін еңбек жағдайлары бойынша аттестаттаудың мәліметтерін, еңбек жағдайларының сараптамасын, тексерулердің нәтижелерін, қадағалау және бақылау органдарының, жоғары тұрған басқару органдарының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңнаманың сақталуына бақылауының ұйғарымдарын,
жұмыс берушінің актілерін, еңбекті қорғау жөніндегі комитет (комиссия) жұмысының материалдарын, кәсіподақтық және қоғамдық ұйымдар мен қызметкерлердің, оның ішінде еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектордың ұсыныстарын қамтитын, ұйымдағы істердің жағдайы туралы нақты ақпаратқа сүйену қажет. Қолда бар ақпаратты пайдалана отырып, жарақаттану мен ауруларға әкелетін еңбек жағдайларының жай-күйіне талдау жасауды жүргізу және еңбек қауіпсіздігі және Еңбек заңнамасының сақталуына бақылау еңбекті қорғау мәселелері бойынша жұмыс деңгейін бағалау қажет. Жарақаттануға талдау жасауға ерекше назар аударылуы тиіс.
Шараларды таңдау кезінде өліммен немесе ауыр жарақат алумен аяқталатын қауіптіліктерді жоюға бағытталған шаралар басымдыққа ие шаралар болып табылады.
Сондай-ақ ұйымда еңбек жағдайларын жақсарту мен салауаттандыру жөніндегі жоспардың жобасы өндірістік объектілерді аттестаттаудың нәтижелері бойынша дайындалады, ол ескірген техника мен жабдықтарды алмастыруды, өндірістік процесс технологиясын жетілдіруді, еңбектің тиісті жағдайларына жеке және ұжымдық қорғану құралдарын қолдануды, сауықтыру шаралары мен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды ұйымдастыру жөніндегі шараларды, сондай-ақ барлық жұмыс орындарын еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сәйкестікке келтіруді көздеуі тиіс.

Дереккөз: «Қазақстанда еңбекті қорғау»  

 

Вопросы по теме

Участвуй в наших семинарах

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

ЗАПИСАТЬСЯ

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку

ПОДРОБНЕЕ
Мы в соцсетях
Мы еще не знакомы?

       

        Давайте познакомимся!
        Пользователи, которые зарегистрированы на сайте, имеют ряд преимуществ:

  • Читают закрытые материалы
  • Первыми узнают последние новости
  • Пользуются всеми возможностями сервисов  

 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
ИЛИ АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Зарегистрироваться
Внимание!

Для скачивания файла необходима регистрация или авторизация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
ИЛИ АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Зарегистрироваться