Справочник кадровика

Арнайы тергеп-тексеруді. Өндірістегі жазатайым оқиғалар

  • 28 октября 2018
  • 707
Арнайы тергеп-тексеруді. Өндірістегі жазатайым оқиғалар

Болмаған жағдайда кәсіпорында кәсіподақ органдарының өкілі қызметкерлердің қатысу үшін арнайы тергеу сайлана қызметкерлерінің бірі

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі 188-бабының 3-тармағына сәйкес арнайы тергеп-тексеруге:

1) ауыр немесе кісі өлімімен аяқталған жазатайым оқиғалар; 
2) зардап шеккен адамдар жарақаттарының ауырлық дәрежесіне қарамастан, бір мезгілде екі және одан да көп қызметкерлер ұшыраған топтық жазатайым оқиғалар;

«Actualis: Госзакупки»

42


Бүгін «Actualis: Кадровое дело» электрондық жүйесіне кіру мүмкіндігінің саны


Комиссия құрамы

ҚР ЕК 188-бабына 4-тармағына сай жазатайым оқиғаны арнайы еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны арнайы тергеп–тексеруді еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті орган өндірістік жарақаттың ауырлық дәрежесі туралы қорытындыны алған кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде мынадай құрамда құрған комиссия жүргізеді:

1) төраға – мемлекеттік еңбек инспекторы;

2) мүшелері – жұмыс беруші және жұмыскерлердің өкілі.

Екі адам қайтыс болған еңбек қызметіне байланысты топтық жазатайым оқиғаларды тергеп–тексеруді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бас мемлекеттік еңбек инспекторы басқаратын комиссия жүргізеді.

Үштен бес адамға дейін қайтыс болған еңбек қызметіне байланысты топтық жазатайым оқиғаларды тергеп–тексеруді – еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган, ал бес адамнан көп қайтыс болғанда Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын комиссия жүргізеді.


Мысал. Кәсіпорындардың бірінде жазатайым оқиға болып өтті, толып жатқан жарақат алған зардап шегуші емдеу мекемесіне жеткізілді. Жұмыс беруші бұл жарақатты ауыр жарақаттар қатарына жатқыза алмайды, өйткені ол жазатайым оқиға туралы еңбек инспекциясының жергілікті органына дереу хабарлайды, сондай-ақ емдеу мекемесіне зардап шегуші алған жарақаттың ауырлық дәрежесі туралы қорытынды беру жөнінде ресми сұрату жасайды. Егер медициналық мекеменің қорытындысына сәйкес жарақат ауыр жарақаттар қатарына жатқызылса, онда еңбек инспекциясы бойынша жергілікті органның бұйрығымен бұл жазатайым оқиғаны арнайы тергеп-тексеру жөнінде комиссия құрылады. Оның құрамына комиссияның төрағасы ретінде – мемлекеттік еңбек ин-
спекторы енгізіледі. Жұмыс беруші комиссияның басқа мүшелері туралы оларды комиссия құрамына енгізу үшін еңбек инспекциясына жазбаша түрде хабарлайды.

Қауіпті өндірістік объектідегі аварияның салдарынан техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде болған еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп–тексеру кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның немесе оның аумақтық бөлімшесінің өкілі комиссия төрағасы болып тағайындалады. Бұл жағдайда мемлекеттік еңбек инспекторы комиссия мүшесі болады.

Комиссия құрамына сондай–ақ мыналар кіреді:

  •    қауіпті өндірістік объектілерде, сондай–ақ электр энергетикасы саласы ұйымдарында болған еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар кезінде – өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектор және мемлекеттік энергетикалық қадағалауды және бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адам;
  •    қатты улану жағдайында – халықтың санитариялық–эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның өкілдері;
  •    басқа ұйымның аумағында орналасқан және жұмыс жүргізіп жатқан ұйымның жұмыскерімен немесе өндірістік тапсырманы (қызметтік немесе шарттық міндеттерді) орындау үшін басқа ұйымға жіберілген жұмыскермен болған, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға кезінде – аумағында жазатайым оқиға болған ұйымның жауапты өкілі.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. Баптар бойынша практикалық түсіндірме

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып әзірленді және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мақұлдады.

Арнайы тергеп-тексеруді. Өндірістегі жазатайым оқиғалар
Авторлық ұжымның жетекшісі: С. Ғ. Бисақаев, «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» РМҚК-ның бас директоры, академик, техника ғылымдарының докторы, профессор.
Арнайы тергеп-тексеруді. Өндірістегі жазатайым оқиғалар

Қауіпті өндірістік объектілерде болған апаттарды тексеру

Қауіпті өндірістік объектідегі аварияны, авария салдарынан болған жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі өкілінің төрағалық етуімен комиссия жүргізеді.

Қауіпті өндірістік объектідегі бестен көп адам қаза тапқан топтық жазатайым оқиға болған аварияны тергеп-тексеруді Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын мемлекеттік комиссия жүргізеді.

Қазақстан Республикасының Үкіметі қауіпті өндірістік объектідегі аварияны тергеп-тексеру жөніндегі мемлекеттік комиссияны өзге де негіздер бойынша да құруға құқылы.

Қауіпті өндірістік объектідегі аварияны және авария салдарынан болған жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның құрамына қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым басшысы, жергілікті атқарушы органның өкілі және кәсіби авариялық-құтқару қызметінің немесе құралымының өкілі кіреді.

"Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Заңы 70-бабына сай қауіпті өндірістік объектілерге:

1) мынадай қауіпті заттардың ең болмағанда біреуін:

- иондаушы сәулелену көзін;
- тұтанғыш затты – қалыпты қысымда және ауамен араласқан кезде тұтанғыш болатын және қалыпты қысым кезінде қайнау температурасы 20 немесе одан төмен Цельсий градусы болатын газды;
- жарылғыш затты – сыртқы әсердің белгілі бір түрлері кезінде жылу бөліп және газ құрап, өздігінен жылдам тарайтын химиялық өзгеріске ұшырай алатын затты;
- жанғыш затты – өздігінен тұтанып, сондай-ақ от алдыру көзінен жана алатын және оны алып тастағаннан кейін де өздігінен жанатын сұйықтықты, газды;
- тотықтандырғыш затты – жануға көмектесетін, тұтануды тудыратын және (немесе) тотықтандыру-қалпына келтірудің  экзотермиялық реакциясы нәтижесінде басқа заттардың тұтануына себеп болатын затты;
- уытты затты – тірі организмдерге әсер еткен кезде олардың өліміне әкеп соқтыра алатын және мынадай сипаттамалары бар:
- асқазанға енгізген кезде өлтіретін орташа дозасы – бір килограмм салмаққа қоса алғанда 15-тен 200 миллиграмға дейінгі;
- теріге жаққан кезде өлтіретін орташа дозасы – бір килограмм салмаққа қоса алғанда 50-ден 400 миллиграмға дейінгі;
ауадағы өлтіретін орташа концентрациясы – бір литрге қоса алғанда 0,5-тен 2 миллиграмға дейінгі затты;
- жоғары уытты затты – тірі организмдерге әсер еткен кезде олардың өліміне әкеп соқтыра алатын және мынадай сипаттамалары бар:
- асқазанға енгізген кезде өлтіретін орташа дозасы – бір килограмм салмаққа 15 миллиграмнан аспайтын;
- теріге жаққан кезде өлтіретін орташа дозасы – бір килограмм салмаққа 50 миллиграмнан аспайтын;
- ауадағы өлтіретін орташа концентрациясы – бір литрге 0,5 миллиграмнан аспайтын затты;
- қоршаған ортаға қауіп төндіретін, оның ішінде судағы ортада мынадай өте уытты көрсеткіштермен сипатталатын:
- балыққа тоқсан алты сағат бойы ингаляциялық әсер еткен кезде өлтіретін орташа дозасы – бір литрге 10 миллиграмнан аспайтын;
- дафнияға қырық сегіз сағат бойы әсер еткен кезде белгілі әсер тудыратын удың орташа концентрациясы – бір литрге 10 миллиграмнан аспайтын;
- балдырларға жетпіс екі сағат бойы әсер еткен кезде баяулататын орташа концентрациясы – бір литрге 10 миллиграмнан аспайтын затты өндіру, пайдалану, қайта өңдеу, түзу, сақтау, тасымалдау, жою;

2) қара, түсті, бағалы металдардың балқымаларын және осы металдардың негізінде алынатын қорытпаларын өндіру;

3) тау-кен, геологиялық барлау, бұрғылау, жарылыс жұмыстарын, пайдалы қазбаларды өндіру және минералды шикізатты қайта өңдеу жөніндегі жұмыстарды, жерасты жағдайларында жұмыстарды жүргізу болып табылады.

★ Қызықты сауал ★

Ұйымда жазатайым оқиға – ұйымның көліктік құралымен ЖКО болып өтті. ЖКО-на кінәлі – ұйым жұмыскері болып табылмайтын, басқа автомашинаның жүргізушісі. Жұмыс беруші мен жұмыскердің кінәсін проценттік қатынаста қалай дұрыс анықтау керек? Бұл рәсім қандай нормативтік құжатпен регламенттеледі?
Арнайы тергеп-тексеруді. Өндірістегі жазатайым оқиғалар

Лариса Степуро

эксперт ЭС «ACTUALIS: Кадровое дело», автор ряда изданий Цифрового издательства «МЦФЭР-Казахстан», практикующий юрист, г. Алматы

Аварияны тергеп-тексеру материалдарына

1) аварияны тергеп-тексеру жөніндегі комиссияны тағайындау туралы құқықтық акт;

2) аварияны тергеп-тексеру актiсi, оған:

- авария орнын қарап тексеру хаттамасы, жоспарлар, схемалар, фотосуреттер;
- авария орнының нобайлары;
- комиссия төрағасының сараптамалар тағайындау туралы өкiмi және аварияны тергеп-тексеру жөнiндегi комиссия шығарған басқа да өкiмдер;
- сараптама комиссиясының авария себептерi туралы қорытындысы, зертханалық және басқа зерттеулердiң, эксперименттердің, талдаулардың нәтижелерi қоса берiледi;

3) кәсіби авариялық-құтқару қызметтерi мен құралымдары жұмыскерлерінің, егер олар аварияны жою үшiн шақырылған болса, баянхаттары;

4) аварияға қатысы бар адамдарға, сондай-ақ өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарының сақталуына жауапты лауазымды адамдарға сауал қою және түсініктеме алу хаттамалары;

5) қызмет көрсететiн персоналды өнеркәсiптiк қауiпсiздiк бойынша оқыту туралы, оның бiлiмiн тексеру жөніндегі, нұсқамадан өтуі туралы анықтамалар;

6) аварияның мән-жайлары мен себептерiн сипаттайтын басқа да материалдар кіреді.

Аварияны тергеп-тексеру материалдарын ресімдеуге техникалық жәрдемдесу қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланатын ұйымға жүктеледі. Аварияны тергеп-тексеру материалдары аварияны тергеп-тексеру жөніндегі комиссияны тағайындаған органға дереу жiберiледі.

Дереккөз: «ACTUALIS: Кадрлық іс» электрондық жүйесі, тегін демо-қолжетімділік алу

Участвуй в наших семинарах

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

ЗАПИСАТЬСЯ

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку

ПОДРОБНЕЕ
Мы в соцсетях
Мы еще не знакомы?

Давайте познакомимся!
Пользователи, которые зарегистрированы на сайте, имеют ряд преимуществ:

  • Читают закрытые материалы
  • Первыми узнают последние новости
  • Пользуются всеми возможностями сервисов  

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Это займет не больше 1 минуты
Зарегистрироваться
Внимание!

Для скачивания файла необходима регистрация или авторизация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Это займет не больше 1 минуты
Зарегистрироваться